Jak se jeden vypínal až do nebes

Ludwig Bechstein

b yl jednou jeden mocný a pyšný král, který se rozhodl, že ke chvále Pána vystaví nádherný chrám, ale protože chtěl mít na tomto díle jen svůj díl, nikdo nesměl k této stavbě přispět ani halíř, tak zněl jeho výslovný příkaz, neboť jen on sám ho vybuduje ze svého pokladu.

a tak se také stalo. Chrám byl dokončen, nádherný a vznešený se tyčil k nebesům. A král nechal vyrobit velkou mramorovou desku, do které nechal vytesat zlatými písmeny nápis, že on, král, sám chrám vybudoval a nikdo jiný k tomu nepřispěl. Ale když deska zavěšena, v noci se nápis změnil a místo králova jména se tam objevilo jiné jméno, a sice jméno jedné chudé ženy, takže teď to znělo, jakoby ten nádherný chrám vybudovala ona.

t o krále velmi rozezlilo, dal ženino jméno z kamene vybrousit a vytesat tam opět svoje vlastní. Ale přes noc se na kameni objevilo opět jméno oné chudé ženy a každý tak četl, že to ona je donátorkou tohoto chrámu. Potřetí bylo na kamennou desku vytesáno královo jméno a potřetí také zmizelo.

t u král pochopil, že to do kamene píše prst Boží. Pokořil se a nechal po té ženě pátrat, aby ji povolal před trůn. Plna strachu předstoupila před krále, který jí řekl: „Ženo, dějí se zázračné věci, řekni mi ve jménu Pána a při svém životě pravdu! Nedbala jsi mého příkazu, že nikdo nesmí dát na stavbu ani halíř? Nebo jsi něco přidala?“ Tu padla žena králi k nohám a řekla: „Milost, můj pane a králi! Všechno tvé milosti vypovím! Jsem zcela chudá žena, abych neumřela hlady, živím se předením, tu mi přece jen jeden halíř zbyl, kterým bych ráda k té stavbě chrámu přispěla, ale bála jsem se, pane, tvého zapovězení a tvých tvrdých hrozeb, a tak jsem za ten haléř koupila otýpku sena, tu jsem rozsypala na silnici volům, kteří táhli kameny na stavbu tvému chrámu, a ti seno sežrali. Tak jsem udělala zadost moji vůli bez toho, že bych tvůj příkaz překročila.“

t u byl král ženinou řečí mocně pohnut a pochopil, že Pán její čistou myšlenku povznesl a její velká oběť byla pro něj víc než celý královský poklad. A král tu chudou ženu obdaroval a vzal si ten trest za svoji pýchu k srdci. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Des Königs Münster“ je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons