Kačenka a princátka

Ludwig Bechstein

u prostřed lesa žila na samotě jedna stará zlá čarodějnice a ta měla dceru, která byla dobré a mírné dítě, což bylo k tomu přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu, k úplnému opaku a nesouhlasu. Ten strom byl totiž nadmíru sukovitý a hrubokorý a na pohled tak ošklivý, že kdo tu stařenu viděl, šel jí raději z cesty a myslel si, čím dál od babice, tím lépe. Stařena nosila na nose ustavičně zelené brýle a přes pačesy, které jí nečesány trčely od hlavy, měla červený šátek, chodila ráda s krátkými rukávy, takže jí z roztřepaných rukávů do daleka trčely kostnaté, větrem ošlehané a sluncem do hněda opálené paže. Na zádech obyčejně nosila pytel s čarovným býlím, které nasbírala v lese, a v rukou velký hrnec, ve kterém tyto vařila a tím nečas, krupobití a lijavec, třeskutý mráz a vánici na lidi přivolávala tak často, jak se jí zachtělo. Na prstu nosila zlatý čarodějnický prsten se zářivým rudým karbunklem a tím mohla začarovat lidi i zvířata. Tento prsten dělal ze stařeny stvoření silné a životaschopné jako obr, a když to chtěla, udělal ji také neviditelnou, aby mohla jít, kam jen chtěla, vzít si, co jen chtěla; a to také dělala, v lese si vyhledala laně, a když zvířata blyštící se rubín na jejím prstenu, musela zůstat strnule stát, a tak stařena přišla až k nim a dojila jejich mléko do hrnce a pila to se svojí dcerou.

d cera se jmenovala Kačenka a neměla se u zlé matky dobře, ale nesla své břímě trpělivě. Nejbolestivější pro ni bylo, že matka domů často přivedla děti, se kterými by si Kačenka ráda hrála, ale ona jim vždy vzala šaty, zavřela je do chlívku a krmila laním mlékem, dokud neztučněly. A co s nimi pak udělala, to bylo opravdu děsivé! Proměnila je totiž v koloušky a prodala je lovcům, aby je pak stříleli a dodávali do města, kde si lidé na mladé divočině tak rádi pochutnávají. Tak špatná a zlá byla ta ošklivá stařena, která nedělala celý den nic jiného, než čarovala a strojila zlé úklady, přičemž si mnoho a často pro sebe nahlas mluvila, a tak se Kačenka nepozorovaně naučila několik kouzelnických kousků, které si ale nechala pro sebe.

j ednoho večera stařena opět přivedla dvě překrásné děti, hocha a děvčátko, na kterých člověk viděl, že jsou to sourozenci a děti bohatých lidí. Ztratily se v lese, stařena je našla a vzala s sebou do domu, neboť jim řekla, že je vezme zpět k rodičům. Ty děti vypadaly strašlivě zklamaně, když jim stařena sundala jejich krásné šaty a místo nich dala hadry a zavřela je do temného chléva. Pak dostaly celý hrnec laního mléka, které dobře chutnalo, a k tomu kus černého chleba, který chutnal trochu méně, ale i ten nakonec snědly.

d ruhého dne se stařena už časně ráno belhala lesem a kynula laním. Byla tam jedna jelení rodina, která stařenu zvláště dobře znala, sestávala z jelena, laně a dvou kolouchů a držela se v lese vždy věrně pohromadě, neboť byla ve stálém strachu před zlou stařenou, která je dokázala donutit, aby v klidu stáli, nechali si od té zlé čarodějnice vzít mateřské mléko, a tak se kolouchové niky nenasytili a nezesílili. „Kdybych ti tak mohl parožím propíchnout tvoje vyschlé tělo!“ myslel si často jelen a ani laň neměla pro tu stařenu žádná dobrá přání, ale nic jim to nepomohlo.

z atímco byla stařena v lese, plížila se Kačenka ke chlívku a viděla skrze díru mezi prkny, jak ty ubohé uvězněné děti bolestně vzlykaly a usedavě plakaly. Tu se zeptala: „Kdopak jste, ubohé děti?“ „My jsme královské děti! Pusť nás, náš otec se ti odmění.“ řekl princ. „A moje matka také.“ řekla princezna a k tomu dodala: „Staneš se naší sestrou, budeš spát v hedvábné postýlce a dám ti krásné zlaté šaty, jen nám pomoz!“ Tu Kačenka řekla: „Jen buďte trpělivé, princátka moje, já dám pozor a vymyslím, jak bych vás osvobodila.“

d ruhý den za úsvitu udělala Kačenka jeden čarodějnický kousek. Rychle opustila lůžko, vydechla do podušky a zašeptala: „Milá postýlko, slůvko za mne dej, až budu tatam, za mne odpovídej.“ Stejně vdechla život do truhly, na schody a do kamen v kuchyni a všem zašeptala tutéž říkanku. Potom šla k pevně zamčenému chlívku, podržela u zámku kouzelný kořínek, který nechala stařena ležet na podestě, a zašeptala kouzelné zaříkání. Tu se zámek ihned otevřel, závora odskočila a Kačenka vedla princátka cestou pryč do lesa.

k dyž se babice probudila, zvolala: „Káčo, vstávej a přilož do ohně!“ Tu se ozvalo z postýlky: „Jsem už vzhůru a hned jdu do kuchyně.“ Čarodějnice zůstala ještě ležet, ale když po nějaké chvíli nic neslyšela, zvolala znovu: „Ty lenivá Káčo, kde se couráš?“ „Hned! Hned!“ zvolala truhla: „sedím na truhle a uvazuji si punčošky.“ Tu opět uplynula nějaká chvíle, ale v domě se nic nehýbalo, a tak byla stařena vzteklá a zvolala: „Káčo, ty zmetku, kde vězíš?“ Tu se ozval hlas ze schodů: „Už běžím, už letím, jsem na schodech!“ Stařena se ještě jednou uklidnila, ale ne na dlouho, neboť bylo zase ticho, a tak se zvedla, nadávala a klela, ale tu se od krbu ozvalo: „Proč to klení? Už jsem dole u kamen v kuchyni.“ Nicméně v kuchyni i v celém domě bylo jinak mrtvé ticho. Teď došla stařeně trpělivost, vyskočila z postele, oblékla se a vzala násadu od koštěte s úmyslem Kačenku nemilosrdně vypráskat. Ale jak vyšla ven, po dcerce nebylo ani vidu, ani slechu, ale co bylo nejkrásnější a pro tu starou to nejhorší, také princátka byla pryč. Babice zlostí skákala až ke stropu, ale kouzelný prsten jí ukázal směr, kterým se Kačenka s princátky vydala, a tak řítila za nimi.

k dyž přišly děti hlouběji do lesa, potkaly tam onu jelení rodinu, které ve spěchu o svém neštěstí a útěku vyprávěly, což ušlechtilá jelení srdce silně dojalo, a tak jim tito dali na vědomost, že jsou připraveni, aby jim všechnu možnou pomoc poskytli. Dobrá laň nabídla dětem záda, aby je všechny tři zanesla na královský zámek, který byl na druhé straně lesa, a jelen sám poručil kolouchům, aby si vlezli do houštiny, on sám se postavil za husté křoví s úmyslem, že stařenu, až poběží kolem a on neuvidí její prsten, nabral na parohy. Netrvalo to dlouho a stařena se velkými skoky přihnala, hněvem a spěchem zaslepená, docela zapomněla, aby se udělala neviditelná, také prst s prstenem nedržela vzhůru, a tak se stalo, že se pojednou objevilo statné jelení paroží, které ji nabralo s takovou silou a tak šikovně, že jí kouzelný prsten stáhlo z prstu a ten na jeho konci zůstal vězet, a dřív než by se jeden nadál, tak jelen se starou čarodějnici, která nyní byla nyní díky moci prstenu sama ztuhlá a nehybná, uháněl přímou cestou za svou ženou na královský zámek.

l aň mezitím se třemi dětmi do královského zámku dorazila, kde ztracené děti a dobrou Kačenku král i královna vřele uvítali. Pojednou všichni s velkým překvapením uviděli, jak k nim na paroží statného ušlechtilého jelena připlouvá stařena. Jelen s ní ale bez váhání skočil do zámeckého rybníku a ponořil se hlavou dolů, a když se znova vynořil, bylo jeho paroží od břemene volné. Ale také ten kouzelný prsten zůstal na dně rybníka.

j elen a laň se vrátili zpět ke svým dětem do lesa a byli velmi rádi, že jim více už nikdo nebude brát mléko. Kačenka zůstala u královských dětí a spala v hedvábné posteli a nosila zlaté šatičky a byla sama držena jako princátko. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Die Hexe und die Königskinder“ (DM 45) je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons