Královna růží

Ludwig Bechstein

b yl jednou jeden král, který žil se svou krásnou a počestnou manželkou velmi šťastně; nebe jim darovalo malého synáčka a ten byl velkou radostí svým rodičům. Ale štěstí a pokoj panovaly nejen ve vysoce postavené královské rodině, nýbrž v celé zemi, i v té v nejmenší vísce byl blahobyt a spokojený a přátelský lid. Neboť moudrá a mírná vláda přináší pořádek, ten nese blahobyt a blahobyt plodí spokojenost a přátelskost. Ale i takto dobrý král musel snést krutou ránu osudu, když jeho milovaná žena zemřela a nechala ho samotného s osiřelým princem. Král hluboce smutnil a s ním celá země. Také malé a zbožné princovo dětské srdce bylo velmi zarmoucené, neboť se vší svou láskou na matce viselo. Na úmrtním loži ho požehnala, a když se s ním loučila, nabádala ho k dobru, věrné víře v boha a k lásce a laskavosti ke všem lidem. „Až budeš jinoch,“ byla její poslední slova: „tak si za ženu vyber zbožnou dívku dobrého srdce. Uctívej památku své matky a pamatuj jejích posledních slov.“ Toto dobrotivé mladičké srdce udělalo hluboký dojem, provždy pak myslelo na svoji zemřelou matku, často se mu zdálo, že se kolem něj se vznáší a blaženě se usmívá. Tak princ vyrůstal v bohabojných způsobech a stával se z něj krásný a kvetoucí mladík.

a le otcovské oko bylo zaslepeno jednou lstivou kněžnou, která vládce dokázala svým vyumělkovaným vábením spoutat tak chytře, že jí podlehl, a ona ho zcela ovládla. Brzy se konala svatební hostina. Letitý král, jinak dobrý a mírný muž, se stal starým bláznem, neboť svůj život připoutal ke zlému, úskočnému hadímu srdci. Ale brzy okusil hořké ovoce své hlouposti, protože jeho obmyslná žena podněcovala zlo a neštěstí, štvala otce proti synovi a syna proti otci, dvořany proti služebnictvu a raby proti manům, a k tomu dál provozovala své zločinné vábení, takže pro ni vzplála srdce mužů starých i mladých. Za krátký čas králův kajícný život skončil a princ se stal králem, aby lidu vládl s chytrostí a mírností, která sloužila ke všeobecné spokojenosti celé země. I na něm zkoušela zlá macecha své umění, ale marně, protože on jí v tichosti pohrdal a pokoušel se od ní vždy zachovávat ozdravující odstup.

t u si jeho lid přál, aby se oženil, také mladičký král nosil toto tiché přání v srdci; rád by se o své štěstí podělil s věrnou ženou, kterou ale nemělo zdobit postavení a majetek nebo koruna, nýbrž dobré a zbožné srdce, jak si přála jeho matka. A takovou opravdu našel, sice jen chudobnou a v hadrech oblečenou zahradnici, ale ta byla plná čisté lásky a zbožné víry. Tato panna byla královskému synu brzy tak milá, že jí klesl k nohám a přísahal jí věčnou lásku a věrnost. Půvabně a v slzách se půvabná dívka přimkla na hochova prsa a šeptala: „Ach, ty si mne nemůžeš vzít za ženu, podívej, já jsem chudá, žádná princezna!“ „Buď klidná, má milovaná.“ odvětil jinoch: „Ty staneš mojí ženou, mojí královnou a žádná jiná.“

p řání, aby se král oženil, bylo stále naléhavější a hlasitější; ze všech stran začali otcové knížecích dcer dělat králi návrhy. Zlá macecha si představovala, že má mladého krále zcela ve své moci, takže si namlouvala, že mu nevěstu vybere sama. Uspořádala skvostnou slavnost, na které byly pozvány zástupy princezen, které se přišly se ukázat bohatě vystrojené a plné naděje. Slavnosti trvaly už osm dní a král si ještě žádnou za nevěstu nevyvolil; také všechny návrhy svojí macechy nechal bez povšimnutí. Devátého a posledního dne slavnosti se mělo rozhodnout, tak oznámil sám král. Macecha věřila, že mladý král přistoupí na její volbu, neboť pro něj měla vznešenou princeznu, sice ošklivou v obličeji i postavou, ale nevyslovitelně bohatou na statky i peníze.

s lavnost měl ukončit nádherný ples, princezny byly tentokrát vyzdobeny klenoty a šperky dvojnásobně; však každá věřila, že zvítězí. Ale jak tak všechny v napjatém očekávání žádostivě hleděly králi v ústrety, rozletěly se křídla dveří do sálu a vešel usmívající se král se svou milou zahradnicí, skromně a plaše oděnou v bílých šatech a zcela bez šperků. Tu mnohé oči v kruhu princezen vystřelily šípy hněvu a zloby, ale ty macešiny se koulely nejdivočeji a vysílaly po šťastném zamilovaném páru zlověstné blesky. Nyní se ti dva přiblížili až k ní, jak stála uprostřed zlomyslně se usmívajících princezen, a král řekl mírně a přátelsky: „Vysoce ctěná matko, tady vám přivádím moji milou a zbožnou nevěstu a prosím o vaše požehnání.“ Ale královna vyskočila plná vzteku a zloby: „Králi, zapomněl jste na vaši vážnost a ucházíte se o obyčejnou děvečku? Styďte se, neboť jste mne hluboce urazil, když jste žádal o požehnání pro nějakou obyčejnou děvečku.“ A ukázala mu záda a plna hněvu a zloby kráčela do vedlejší komnaty. Ale král ji následoval a řekl výhružným přísným hlasem: „Ženo, vaše slova budou spravedlivě vážena! Věru, já vám ukážu, že tato chudá dívka je více hodna zvát se královnou, než vy a všechny ty ješitné princezny. Kdysi jsem se od jednoho starého poustevníka naučil umění, jak zaklínat lidí a vyzkoušet jejich srdce, zda je dobré nebo špatné. Přísahejte, vznešená paní, že mi sama zvolíte tu nejkrásnější, až tu zde přítomné panny budou začarované v podobě květiny stát, pak já budu poslušný vaší volby. Ale pokud vaše volba padne na moji chudou zahradnici, pak padne kouzlo na vás a vy vněm budete navěky uvězněna.“ Král zmlkl a pyšná dáma se usmívala plná vyhlídky na své vítězství: „Ach, můj urozený umělče,“ odvětila: „koneckonců si začarujte všechny ty přítomné panny, já vám tu nejkrásnější vyvolím a jsem přesvědčena, že vaše výhružky se nesplní. Vaše podivná nálada je pro mne jen rozkošný žert.“ A posadila se na jednu sametovou židli a očekávala věci příští.

t u mladý král na podlaze rozložil velký bílý ubrus, potom mlčky jednu princeznu za druhou zavedl do vedlejší komnaty, aby je ukryl pod ubrus, kde usnuly. Potom jedné dívce po druhé vyřízl srdce, nakonec i své milované zahradnici. Mezitím se taneční sál proměnil v zelenající se zahradu, obklopenou zlatým plotem, zaplavenou zpívajícím ptactvem. Tu král každé srdce na zahradě zakopal a při zaříkával: „Rozviň se, srdce, v růže květ, na krásu svou dej nám pohledět.“ Brzy se objevily klíčky a vzhůru se draly větvičky a zelené lístky. Ze země vyrašily keře šípkových růží, jen tu a tam se na nich otevřel barevný květ. Ve středu zahrady ale vyrostl stonek, jehož půvabný kalich se rozevíral jako nádherná růže, jako královna růží. Třpytila se na ní zářící rosa a zelené listí se něžně vinulo ke květu. Pak přiletělo hejno slavíků, které královnu růží obkroužilo a zpívalo o lásce a dobrotě. Kolem planých šípkových keřů létali černí havrani a krákorali svoji píseň o zmaru a zlobě. Tu král pyšnou královnu zavedl do zahrady, aby pro něj zvolila nejkrásnější květ, a když tato uviděla čarovně krásnou růži a uslyšela zpívat slavíky, kteří kolem ní v kruhu poletovali, tu tam stála zahanbená a byla očarovaná a pohnutá mocí kouzelné růže; bylo jí, jako by cítila teplo lásky, a v tom okamžiku kajícně myslela na učiněné zlo a úklady. A když viděla šípkové keře, nad nimiž krákorali své pekelné písně černí havrani, tu ji přešel strach a smrtelná úzkost a řekla: „Můj královský synu, musím vám zvolit tuto vznešenou růži, ta je nejkrásnější.“

n yní se větvičky růže a lístky a květy pohnuly a měkce se spojili v tělo půvabné dívky, což nebyla žádná jiná než zbožná zahradnice. A vypadala ještě krásněji a plašeji než dříve. Z ostatních květin a šípkových keřů se staly opět princezny, které jako by se probudily z těžkého snu. Ale králova macecha hanbou a kajícností klesla k zemi a ležela v mdlobách. Černí havrani jí vyklovali srdce a ono se proměnilo v kámen, porostlý divokým trnovím. Princezny odtud plaše spěchaly domů, kde se staly lepšími a pokornějšími.

a král žil šťastně a spokojeně v bázni boží se svou chotí a požehnání nebes šlo s nimi. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Die Rosenkönigin“ je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1845) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Pro vaši radost a poučení přeložila a po svém převyprávěla Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech podivuhodných psech - Ludwig Bechstein
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons