O třech podivuhodných psech

Ludwig Bechstein

j eden ovčák zanechal svým oběma dětem, synovi a dceři, nic než tři ovce a chaloupku a na úmrtním loži řekl: „Dělte se o vše spravedlivě, aby mezi vámi nepovstala zášť ani svár.“ Když ovčák zemřel, zeptal se bratr sestry, co by jí bylo milejší, zda ovečky nebo chalupa, a protože zvolila chalupu, řekl: „Vezmu si ovce a půjdu s nimi do světa, kde už mnohý našel svoje štěstí, vždyť jsem nedělňátko.“ A šel se svým dílem dědictví pryč, ale žádné štěstí ho dlouho nepotkalo.

j ednou seděl dost zachmuřeně na nějaké křižovatce, nejistý, kudy se má vydat, když tu najednou vedle sebe uviděl muže, který s sebou měl tři černé psy, ze kterých byl jeden vždy větší než ten druhý. „Chasníku,“ řekl muž: „ty máš tři krásné ovce, víš co? Dej mi ty ovce a já ti za to dám své psy.“ [pozn1] Navzdory smutku se tento musel smát. „Co bych si s těmi psy počal?“ zeptal se: „Moje ovce se živí samy, ale ti psi budou chtít, abych je krmil.“ „Inu, moji psi jsou zvláštní plemeno.“ odvětil cizinec: „Oni budou živit tebe místo, abys živil ty je, dokonce ti pomohou ke štěstí. Ten nejmenší se jmenuje „Přines!“, ten druhý „Trhej!“ a ten velký silný „Lámej!“ Ovčák se nakonec nechal umluvit a svoje ovce muži dal. Aby vyzkoušel vlastnosti svých psů, řekl: „Přines!“ V tom okamžiku vyrazil jeden z psů pryč a vrátil se po chvíli s velkým košem plným výtečných pokrmů. Tak té směny ovčák už nelitoval a nechal si chutnat a potom táhl tou zemí dál.

j ednoho dne potkal kočár tažený dvojspřežím a pokrytý černým suknem, na kozlíku seděl kočí celý v černém. V kočáře byla překrásná dívka v černém šatě, která hořce plakala. Koně smutně a pomalu klusali a měli svěšené hlavy. „Kočí, co to znamená?“ zeptal se ovčák. Kočí ho nerudně odbyl, ale hoch se vyptával dál, dokud mu nevypověděl, že tu v okolí se usadil drak, kterému člověk, aby si byl jistý před jeho pleněním, musel slíbit jako roční daň jednu pannu; tentokrát to potrefilo královskou dceru. Proto jsou král i celá země v hlubokém smutku, ale drak musí svou oběť dostat. Ovčákovi bylo mladé a krásné dívky líto, a tak kočár následoval.

k onečně zastavili na patě vysoké hory, kde panna vystoupila a kráčela pomalu vstříc svému strašlivému osudu. Kočí nyní viděl, že cizinec ji chce následovat, a tak ho varoval, ale ovčák se od toho nenechal odradit. Když vystoupali do poloviny hory, přichvátal z vrcholku strašlivý netvor s tělem pokrytým šupinami, s křídly a neuvěřitelnými pařáty, z chřtánu mu šlehal ohnivý sirný proud a již se chtěl na svoji kořist vrhnout, když tu ovčák zvolal: „Trhej!“ Tu se druhý pes na draka vrhl a kousal do něj a trhal tak, že netvor nakonec klesl a svůj jedovatý život vydechl; pes ho celého sežral, nezbylo nic než pár zubů, které si ovčák schoval. Princezna ležela ne zemi bezvládná od úleku a radosti, ovčák ji opět probral k životu a ona se mu vrhla k nohám a úpěnlivě ho prosila, aby s ní jel k jejímu otci, který ho bohatě odmění. Jinoch odvětil, že se ještě nejdříve porozhlédne po světě, za tři roky přijde zase zpět. A při tom rozhodnutí zůstalo. Dívka nasedla zpět do kočáru a ten ovčák šel svou cestou.

a le tomu kočímu přišla zlá myšlenka. Když jeli přes most, kde dole tekla mohutná řeka, zastavil, obrátil se k princezně a řekl: „Váš zachránce je pryč a vašich díků si nežádá. Bylo by od vás krásné, kdybyste jednoho člověka udělal šťastným. Řekněte vašemu otci, že jsem toho draka zabil já. Pokud ne, tak vás hodím do řeky, neboť se na vás nikdo ptát nebude, vždyť vás sežral drak.“ Panna naříkala a prosila, ale zbytečně, nakonec musela přísahat, že vydá za svého zachránce kočího a žádné živé duši to tajemství nevyzradí.

t ak jeli zpět do města, kde byli všichni překvapení, sundali z věží černé prapory a vyvěsili pestrobarevné, král se slzami radosti objal svoji dceru a jejího domnělého zachránce. „Ty jsi od velkého soužení zachránil nejen mé dítě, nýbrž i celou zem,“ řekl: „proto mi přijde lacino, jak tě odměním. Moje dcera se stane tvojí ženou, ale protože je ještě na vdávání příliš mladá, tak bude svatba teprve za rok.“ Kočí děkoval, bohatě ho oblékli, povýšili na šlechtice a vyučili ve všech jemných obyčejích, který jeho nynější stav vyžadoval. Ale královská dcera se velmi polekala a hořce plakala, když se o tom dozvěděla, ale přesto se neodvážila přísahu porušit.

k dyž uplynul rok, nemohla dosáhnout ničeho jiného, než aby jí tuto lhůtu prodloužili o rok. A když byl i tento u konce, vrhla se otci k nohám a prosila ho o ještě jeden, neboť myslela na slib svého opravdového zachránce. Král nemohl jejím prosbám odolat a ještě jednou jí vyhověl, ale s tím, že to bude poslední lhůta, kterou jí dopřeje. Jak rychle ten čas utekl! Nyní byl den svatby pevně stanoven, na věžích vlály rudé prapory a mezi celým národem vládl jásot!

t oho dne se stalo, že do města přišel cizinec se třemi psy a ptal se po příčině toho všeobecného veselí, dozvěděl se, že se má královská dcera vdát za muže, který zabil strašlivého draka. Tu cizinec ženicha označil za jako lháře, který se chlubí cizím peřím, ale popadly ho stráže a vrhly do vězení se železnými dveřmi. Když nyní ležel na slamníku a přemýšlel o svém smutném osudu, uslyšel najednou venku kňučení svých psů a tu se mu rozsvítilo. „Lámej!“ zavolal tak hlasitě, jak jen mohl. Za chvíli viděl tlapy svého největšího psa na zamřížovaném okně, skrze které do jeho cely pronikalo sporé denní světlo. Tu mříž povolila a pes skočil dovnitř a překousal řetězy, kterými byl hoch přikován, potom vyskočil ven a ovčák ho následoval.

n yní byl jinoch sice volný, ale ta myšlenka, že má někdo jiný sklízet jeho odměnu, ho velmi hnětla. Taky měl hlad, a tak zavolal: „Přines!“. Brzy nato přišel jeho pes s košíkem plných výtečných pokrmů a v ubrousku byla vyšita královská koruna. Král zrovna seděl s dvořany u tabule, když se pes objevil a panně nevěstě prosebně lízal ruku. S radostným úlekem ho poznala a zabalila mu jídlo do ubrousku. Viděla v tom pokyn nebes, a tak prosila otce o pár slov a v ústraní mu celé tajemství svěřila. Král za tím psem poslal sluhu, který brzy nato cizince přivedl do královského kabinetu.

k rál ho pak vedl za ruku k bývalému kočímu, který při tom pohledu zbledl a prosil na kolenou o milost. Princezna v cizinci poznala svého zachránce, který je o tom přesvědčil ještě dračími zuby, které u sebe stále nosil. Kočího uvrhli do hlubokého žaláře a ovčák zaujal jeho místo po boku princezny. Tentokrát o posunutí svatby neprosila.

m ladý manželský pár žil už nějaký ten čas v toužebném štěstí, tu pomyslel bývalý ovčák na svou ubohou sestru a vyslovil přání, že by se o své štěstí rád s ní podělil. Poslal k ní kočár, aby ji přivezl a netrvalo to dlouho a sestra ležela v náručí svého bratra. Tu se jal jeden pes mluvit a řekl: „Náš čas vypršel, ty nás více nepotřebuješ. Zůstávali jsme tu jen tak dlouho, abychom viděli, že jsi nezapomněl i na štěstí tvé sestry.“ Potom se ti tři psi proměnili ve tři ptáky a odletěli. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Stejný motiv výměny psů za ovce najdete v italské lidové pohádce „Janíček a tři psi“, ve které byla výměna nedobrovolná a její následky na hlavního hrdinu dramatické.   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka v romantickém kabátku „Die drei Hunde“ je ze sbírky Deutsches Märchenbuch (Leipzig 1857) německého spisovatele Ludwiga Bechsteina. Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

A byli dva bratři - Bratři Grimmov�
A bylo těch otázek patero... - Johann Wilhelm Wolf
Arcilhář - Franz Georg Brustgi
Bělouš a vraník - Johann Wilhelm Wolf
Bílý had - Bratři Grimmov�
Bratříček a sestřička - Bratři Grimmov�
Bratříček, sestřička a tři psi - Joseph Haltrich
Bubeník - Bratři Grimmov�
Chlapec a Had Hadisko - Joseph Haltrich
Chudý mlynářský tovaryš a kočička - Bratři Grimmov�
Chytrá selská dcerka - Bratři Grimmov�
Chytrý Martin - Franz Georg Brustgi
Čarodějné zelíčko - Bratři Grimmov�
Čarodějův učeň - Anonym
Čertův ukoptěný bratr - Bratři Grimmov�
Ďábel se třemi zlatými vlasy - Bratři Grimmov�
Dary vodních panen - Joseph Haltrich
Divous a princátko - Bratři Grimmov�
Drakobijce - Franz Georg Brustgi
Dvanáctero bratrů - Johann Wilhelm Wolf
Dvanáctero lovců - Bratři Grimmov�
Hadelum-pum-pum - Ulrich Jahn
Havránka - Bratři Grimmov�
Holínky z buvolí kůže - Bratři Grimmov�
Honza Hlupec - Bratři Grimmov�
Honza Ježek - Bratři Grimmov�
Honza silák - Bratři Grimmov�
Honzíček a Grétička - Bratři Grimmov�
Houslista a tancující prasátka - Johann Wilhelm Wolf
Hurle, burle, bác! - Bratři Grimmov�
Husopaska - Bratři Grimmov�
Husopasky pláčou perly - Bratři Grimmov�
Jak císař Josef opatřil synovi kmotra - Johann Wilhelm Wolf
Jak dva vandrovali - Bratři Grimmov�
Jak jeden krejčík ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak jeden skrze hrášek ke štěstí přišel - Joseph Haltrich
Jak jednoho ohněm zkoušeli - Johann Wilhelm Wolf
Jak král hledal nevěstu - Joseph Haltrich
Jak měl jeden pro strach uděláno - Johann Wilhelm Wolf
Jak měl pasáček královské štěstí - Ulrich Jahn
Jak princezny po nocích tancovaly - Bratři Grimmov�
Jak Rozum pokoušel Štěstí - Ulrich Jahn
Jak Rozum se Štěstím vandrovali - Joseph Haltrich
Jak se narodila pohádka - Ludwig Bechstein
Jak se stal dlaždič princem - Johannes Jegerlehner
Jak se stal Hrbáček králem - Jitka Vlk Martináková
Jak si Jáchym vysloužil princeznu - Ulrich Jahn
Jak šel Honza pro zlaté péro ptáka Ohniváka - Bratři Grimmov�
Jak šli čtyři bratři do světa - Franz Georg Brustgi
Jak vařili komáří paštiku - Bratři Grimmov�
Jalovec - Bratři Grimmov�
Janíček a tři psi - Anonym
Jednoočka, Dvouočka a Tříočka - Bratři Grimmov�
Jorinda a Joringel - Bratři Grimmov�
Kačenka a princátka - Ludwig Bechstein
Kamenný Kryštof a tři kouzelné oříšky - Bratři Grimmov�
Kmotřička Smrt - Bratři Grimmov�
Kocour v botách - Bratři Grimmov�
Kohout se zlatým peřím - Franz Georg Brustgi
Kosmáček - Bratři Grimmov�
Košík mandlí - Johann Wilhelm Wolf
Košile, meč a prsten - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná loď - Franz Georg Brustgi
Kouzelná píšťalka - Johann Wilhelm Wolf
Kouzelná torna, klobouk a roh - Bratři Grimmov�
Kouzelný kůň - Joseph Haltrich
Kouzelný strom - Joseph Haltrich
Král Drozdí brada - Bratři Grimmov�
Král ze Zlaté hory - Bratři Grimmov�
Královna růží - Ludwig Bechstein
Královská hádanka - Bratři Grimmov�
Královská stráž - Jitka Vlk Martináková
Královský dar - Jitka Vlk Martináková
Královský syn a ďáblova dcera - Joseph Haltrich
Kravál Kraválisko - Johann Wilhelm Wolf
Krejčík a tři psi - Johann Wilhelm Wolf
Křišťálová koule - Bratři Grimmov�
Kupecký syn a princezna - Franz Georg Brustgi
Labutí panna - Joseph Haltrich
Lesní chaloupka - Bratři Grimmov�
Locika - Bratři Grimmov�
Lodník a tři anglické princezny - Ulrich Jahn
Loupežnická jeskyně - Johann Wilhelm Wolf
Lovec a syn trpasličího krále - Ulrich Jahn
Medděd - Bratři Grimmov�
Medděd a kouzelné housle - Ulrich Jahn
Medvědí princ - Otto Sutermeister
Modrá lucerna - Bratři Grimmov�
Modrovous - Bratři Grimmov�
Mordýřský zámek - Bratři Grimmov�
Nejmilejší Roland - Bratři Grimmov�
Nemocný král a jeho tři synové - Franz Georg Brustgi
O blýskání na lepší časy - Franz Georg Brustgi
O chlupatci chlupatém a králi nevěrném - Otto Sutermeister
O dvanácti bratrech - Bratři Grimmov�
O havraním skřehotání a věrném milování - Ulrich Jahn
O Janku Senzačním - Ulrich Jahn
O jazyku falešníka, horším než kopí protivníka - Johann Wilhelm Wolf
O jednom s vlčími způsoby - Ulrich Jahn
O jednom, co byl mladý k ženitbě - Ulrich Jahn
O jednom, co pásl kohouty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co prochodil železné boty - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co se vyučil lovcem - Bratři Grimmov�
O jednom, co si vyseděl štěstí na jedli - Otto Sutermeister
O jednom, kterému neporoučeli - Johann Wilhelm Wolf
O kouzelné fazoli - Bratři Grimmov�
O kouzelném býčím rohu - Joseph Haltrich
O kouzelném ptáčkovi - Jitka Vlk Martináková
O králi Mořeplavci - Franz Georg Brustgi
O králi, který měl dobré srdce - Jitka Vlk Martináková
O královském orání a kupeckém namlouvání - Ulrich Jahn
O krásné labutí panně - Johann Wilhelm Wolf
O létajícím princi - Bratři Grimmov�
O lidožravé princezně - Johann Wilhelm Wolf
O lískových oříšcích - Ludwig Bechstein
O nebojácném Honzovi - Johann Wilhelm Wolf
O ovčáku, který se smál naposled - Johann Wilhelm Wolf
O panně Mahuleně - Bratři Grimmov�
O přeukrutném hoři - Jitka Vlk Martináková
O princezně ve věži - Joseph Haltrich
O princezně zakleté v Moři Nepokojů - Ulrich Jahn
O princezně, co ráda přemýšlela - Anonym
O princezně, která milovala květiny - Jitka Vlk Martináková
O princezně, které ustřihli cop - Anonym
O princi, který se ničeho nebál - Bratři Grimmov�
O ptáku Ohniváku - Johann Wilhelm Wolf
O ptáku se zlatým peřím - Bratři Grimmov�
O řemesle se zlatým dnem - Johann Wilhelm Wolf
O rudé labuti, černém psu a šedivé kočce - Bratři Grimmov�
O rybáři a jeho ženě - Bratři Grimmov�
O silném Honzovi - Joseph Haltrich
O silném Honzovi a třech dracích - Otto Sutermeister
O statečném krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O Štětináči štětinatém - Joseph Haltrich
O Temnotě temné a lásce věrné - Joseph Haltrich
O tom hadím namlouvání - Johann Wilhelm Wolf
O třech prokletých princeznách - Bratři Grimmov�
O trojím vraním skřehotání - Bratři Grimmov�
O vděčné otrocké duši - Johann Wilhelm Wolf
O věrném a nevěrném - Bratři Grimmov�
O věrném hříbátku a statečném princátku - Johann Wilhelm Wolf
O věrném Janovi - Bratři Grimmov�
O věrném Pavlovi - Johann Wilhelm Wolf
O vlčím mámení - Ulrich Jahn
O zlaté huse - Bratři Grimmov�
O zlaté kachně Gondoláně - Franz Georg Brustgi
O zlatém ptáku - Joseph Haltrich
O zpívajícím rákosu - Joseph Haltrich
O železné peci - Bratři Grimmov�
O živé vodě - Jitka Vlk Martináková
Obecní pasák a jeho chytrá dcera - Joseph Haltrich
Obrobijce - Joseph Haltrich
Obušku, z pytle ven! - Bratři Grimmov�
Oslíček - Bratři Grimmov�
Osmnáctero vojáků - Johann Wilhelm Wolf
Pasáček zajíců - Johann Wilhelm Wolf
Poctivý Petr a jeho falešní bratři - Joseph Haltrich
Podivuhodná řemesla - Bratři Grimmov�
Podivuhodný pták - Joseph Haltrich
Pohádka o jednom, co se učil bát - Bratři Grimmov�
Pohrobek - Johann Wilhelm Wolf
Poletuška - Bratři Grimmov�
Polovina všeho - Joseph Haltrich
Popelka - Bratři Grimmov�
Popelka z Vystrkova a Úpětína - Johannes Jegerlehner
Popelka ze Lhoty a Nemanic - Otto Sutermeister
Pravá nevěsta - Bratři Grimmov�
Princezna a ropušák - Ulrich Jahn
Princezna a víla - Franz Georg Brustgi
Princezna Myší kožíšek - Bratři Grimmov�
Princezna na hrášku - Bratři Grimmov�
Princezna na stromě - Ulrich Jahn
Princezna z hory Muntserrat - Johann Wilhelm Wolf
Princezna z Ohňového zámku - Joseph Haltrich
Princezna ze Rmutného dolu - Johann Wilhelm Wolf
Ptačí král - Joseph Haltrich
Putování k ptáku Nohovi - Franz Georg Brustgi
Řeznický tovaryš - Johann Wilhelm Wolf
Rumpelniček - Bratři Grimmov�
Sedmero krkavců - Bratři Grimmov�
Sen malého pasáčka - Ludwig Bechstein
Silák Vilík s tisícerem stigmat - Joseph Haltrich
Slepičí bujón - Johann Wilhelm Wolf
Smíšek Ferdinand a zlatý jelen - Franz Georg Brustgi
Smrťákův kouzelný klíč - Ulrich Jahn
Smuténka a Ukrutěnka - Jitka Vlk Martináková
Sněhurka - Bratři Grimmov�
Sněženka a Růženka - Bratři Grimmov�
Spanilá Růžička - Joseph Haltrich
Strašlivá loupežnická historie - Bratři Grimmov�
Šediváček - Johann Wilhelm Wolf
Šest služebníků - Bratři Grimmov�
Šestero labutí - Bratři Grimmov�
Šestka táhne světem - Bratři Grimmov�
Šípková Růženka - Bratři Grimmov�
Špatní kamarádi - Johann Wilhelm Wolf
Tři černé princezny - Bratři Grimmov�
Tři hadí lístky - Bratři Grimmov�
Tři hejkálkové - Bratři Grimmov�
Tři královské děti - Johann Wilhelm Wolf
Tři krkavci - Otto Sutermeister
Tři labutě - Franz Georg Brustgi
Tři pírka - Bratři Grimmov�
Tři přadleny - Bratři Grimmov�
Tři ptáčkové - Bratři Grimmov�
Tři růže na jednom stonku - Franz Georg Brustgi
Tři zaslíbené princezny - Bratři Grimmov�
Třináct zakletých princezen - Johann Wilhelm Wolf
Trylkující a hopkající skřivánek - Bratři Grimmov�
Uhlířský princ - Franz Georg Brustgi
Uloupená princezna - Franz Georg Brustgi
V lese žijí čarodějnice - Bratři Grimmov�
Včelí královna - Bratři Grimmov�
Věrná žena - Johann Wilhelm Wolf
Víla na rybníce - Bratři Grimmov�
Vřeteno, člunek a jehla - Bratři Grimmov�
Vychytralý provazník - Franz Georg Brustgi
Zlaté království - Johann Wilhelm Wolf
Zlaté předení a čarodějné mámení - Ulrich Jahn
Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zlatovláskové - Bratři Grimmov�
Zlatý jelen - Johann Wilhelm Wolf
Zloduch zlodušný a Réza Rezatá - Bratři Grimmov�
Žabí král aneb železný Jindřich - Bratři Grimmov�
Željesboj - Bratři Grimmov�
Živá voda - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons