Pohádka z Prolhané Lhoty

Ulrich Jahn

b yl jednou jeden krejčík, který se vydal na vandr a cestou potkal jednoho tovaryše. „Kampak jdeš?” „Do širého světa.” „Já taky a jsem krejčí.“ „Já jsem kovář. Nedáme to vandrování dohromady?“ „Proč ne? Ve dvou se to na cestách lépe táhne“ Tím byla věc domluvena a dál vandrovali společně, až dorazili do hlubokého černého lesa, kde potkali chlapa v zeleném šatě s flintou na zádech. „Nejsi ty lovec?“ zeptali se ti dva. „Trefa do černého!“ odvětil ten třetí. „A čímpak jste vy dva?“ „No, přece krejčí a kovář, jdeme do širého světa hledat štěstí.“ „Tak to budu hledat s vámi,“ řekl lovec a byli tři a svižně vandrovali dál rovnou za nosem.

u ž se to mělo k večeru, když uviděli skrze stromy prosvítat světýlko, a tak se k němu vydali, a netrvalo to dlouho, tu stáli před nějakým domkem, ve kterém nikoho nenašli, ale zařízený byl opravdu útulně. Ve světnici stály tři postele, v kamnech plápolal oheň, v sudu bylo naložené maso, a na stěně visely tři pušky, roh na střelný prach a pytlík broků. „Tady zůstaneme.“ zvolali ti tři jedněmi ústy a to také udělali. Ohřáli se u ohně a upekli si naložené maso z bečky a v měkkých postelích se vyspali dorůžova.

d ruhého dne se umluvili, že dva půjdou do lesa na lov zvěře, zatímco ten třetí připraví oběd. Los padl na krejčíka, tak zůstal doma, což mu vyhovovalo, rozdělal v kamnech oheň, až tento vesele plápolal a měl se k dílu, když tu se objevil malý chlapík s dlouhým, předlouhým vousem, přišel až ke kamnům a řekl: „Krejčíku, krejčíku, sfouknu ti plamínek.“ „To neuděláš!“ zvolal krejčík vztekle, ale již bylo pozdě, mužík foukl do plamenů a bylo po ohni. Krejčík láteřil a pokoušel se zatopit znova, ale bylo to jako začarované, nevykřesal ani jiskru. A ten mužík, co to trápení způsobil, beze stopy zmizel. Když se ti dva druzí, unavení a zemdlení, hladoví a žízniví vrátili z lovu domů, nenašli na talíři ani sousto. Krejčík jim dopodrobna vyprávěl, jak se to stalo; ale ti dva se mu vysmáli, proč si to od toho mužíčka nechal líbit. Aby utišili hlad, museli vzít zavděk naloženým masem ze sudu.

d ruhého dne zůstal doma lovec, aby se v kuchyni o vše postaral, ale nevedlo se mu lépe, než den předtím krejčíkovi. Sotva se v kamnech oheň pořádně rozhořel, byl tu ten pidimužík a zvolal: „Lovčí, lovčí, sfouknu ti plamínek.“ A dříve než se lovec nadál, zafoukal a oheň uhasl a nechtěl se více rozhořet. „To jsem si myslel!“ řekl krejčík, když se s kovářem vrátili z lovu a jídlo nebylo hotové. „K čemu to je, den co den střílet zvěřinu,“ nadával kovář: „když nedokážete udržet oheň, na kterém bychom si ty zajíce upekli.“ „Tak si zůstaň doma sám.“ řekli ti dva a to mluvili kováři od srdce, neboť on jim chtěl ukázat, jak to člověk musí udělat.

k dyž druhého dne odešli krejčík a lovec do lesa, vytáhl kovář z torny kladivo a hřebíky, položil to na lavici u pece a potom rozdělal v kamnech pořádný oheň; a jen mu to hořelo, radost na to pohledět, vesel dovnitř pidimužík a zvolal: „Kováříčku, kováříčku, sfouknu ti plamínek.“ To ale narazil na toho nepravého, neboť raz dva měl kovář v pravé ruce kladivo a levou popadl dlouhatánský hřebík, a to svět neviděl! Jednou ranou mužíka přibil k peci, takže se nemohl ani pohnout. Potom upekl na ohni zajíce; kamarádi se nemohli vynadivit, když přišli domů, na stole byla pečeně a na peci přibitý pidimužík, ale dlouho o tom nedumali, neboť byli pěkně hladoví a pečeně voněla velmi lákavě.

p ojedli a popili a pak vstali, aby se podívali po tom přibitém, ale ten se jim před očima začal pojednou třást a škubat, a když se konečně odtrhl, byl z malého trpaslíka velký a černý chlap; ten hřebík v jeho těle se proměnil v dlouhý meč, který mu visel na boku. Chlap nepromluvil ani slovo, jen stál bez pohnutí na svém místě. Krejčík, kovář i lovec ztuhli a nevydali ze sebe také ani hlásku, neboť jim srdce popadala do kalhot. Po chvíli se opatrně a docela tiše začali plížit ke dveřím, které se před nimi samy otevřely, na prahu byla obrovská černá ženská, mlčela a stála jim bez pohnutí v cestě. Zoufalý kovář popadl kladivo a dlouhatánský hřebík a i tu ženskou přibil na rám dveří, ale dříve než se mohl radovat, jak se mu ten kousek povedl, žena se proměnila ve strašlivého medvěda, který otevřel chřtán, jako by je chtěl spolknout. „Teď je řada na mně!“ řekl lovec, položil k líci pušku, vyšla rána, medvěd klesl k zemi zasažen přímo do srdce.

c hasníci se už radovali, že mají volnou cestu, ale koukejme se! z mrtvého medvěda byl obrovský mezek, kterému se ten černý chlap vyšvihl na záda a vyrazil ven ze dveří, ale byl celý toporný a jeho mezek opravdu divoký, takže vrazil hlavou do rámu dveří a zatímco uháněl bezhlavý do hloubi černého lesa, kde zmizel a už ho nikdy nikdo nespatřil, jeho hlava se kutálela po světnici. Tu kovář řekl: „Tak konečně máme klid a v noci se dobře vyspíme.“ Aby jim krvácející hlava neležela v cestě a neměli z ní těžké sny, popadl ji za vlasy, že ji zanese do komory, ale ta se mu v ruce proměnila ve flašinet, který začal hrát tak krásně, až jednomu poskakovalo srdce v těle. „Ten si vezmeme na vandr.“ řekl kovář a to také udělali.

d ruhého dne, sotva jim slunce posvítilo do oken, hodili si losem, kdo flašinet ponese, a padlo to na krejčíka. Sotva si ho krejčík naložil na záda, proměnil se v pěkný vůz s ojí vepředu. „O to lépe!“ zvolal lovec a popadl oj, aby vůz táhnul, ale ouvej! Sám se proměnil v koně s ohlávkou a uzdou, a tak měl kovář najednou koně i vůz a k tomu ještě flašinet. Táhnul tedy od vsi ke vsi a od města k městu, aby hrál lidem pro radost a nějaký ten groš.

n edávno byl i u nás a zahrál nám, však jsme mu dali také pár grošů, aby si koupil trochu vína. Jen počkejte, brzy přijde i k vám a vše vám vypoví, ať se propadnu, jestli to není pravda! [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Eine lügenhafte Geschichte“ je ze sbírky lidových pohádek a pověstí „Volksmärchen aus Pommern und Rügen“ (1891) německého sběratele a folkloristy Ulricha Jahna (1861-1900). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmové
Brémští muzikanti - Bratři Grimmové
Bukač a dudek - Bratři Grimmové
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmové
Ďáblova babička - Bratři Grimmové
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmové
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmové
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmové
Duch v láhvi - Bratři Grimmové
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmové
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmové
Hádanka - Bratři Grimmové
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmové
Hambálek - Bratři Grimmové
Holota - Bratři Grimmové
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmové
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmové
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmové
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmové
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmové
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmové
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmové
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmové
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmové
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmové
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmové
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmové
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmové
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmové
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmové
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmové
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmové
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmové
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmové
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmové
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmové
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmové
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmové
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmové
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmové
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmové
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmové
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmové
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmové
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmové
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmové
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmové
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmové
Lišák a husy - Bratři Grimmové
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmové
Lišák a kočka - Bratři Grimmové
Lišák a kůň - Bratři Grimmové
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmové
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmové
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmové
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmové
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmové
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmové
O Červené Karkulce - Bratři Grimmové
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmové
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmové
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmové
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmové
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmové
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmové
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmové
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmové
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmové
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmové
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmové
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmové
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmové
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmové
Obr Paleček - Bratři Grimmové
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmové
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmové
Paní Zima - Bratři Grimmové
Pasáček - Bratři Grimmové
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmové
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmové
Podvržené dítě - Bratři Grimmové
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmové
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmové
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmové
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmové
Sedláček - Bratři Grimmové
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmové
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmové
Stará žebračka - Bratři Grimmové
Starý Fric a selský synek - Ulrich Jahn
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmové
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmové
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmové
Švábská sedmička - Bratři Grimmové
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmové
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmové
Tři lenoši - Bratři Grimmové
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmové
Trpasličí dárky - Bratři Grimmové
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmové
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmové
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmové
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmové
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmové
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmové
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmové
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmové
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons