Starý Fric a selský synek

Ulrich Jahn

b yl jednou jeden sedlák, který měl hocha, bylo mu devět či deset let, a ten musel, jak bývalo na vsi zvykem, pást husy. Jednoho rána mu otec řekl: „Hochu, dej na husy dobrý pozor, neboť kolem potáhne Starý Fric [pozn1] s vojáky, a pokud nedáš pozor, tak husy ušlapou.“ „Buď bez starostí, otče.“ odvětil hoch: „však já je dobře ohlídám.“ A vyhnal housata na pastvu.

n etrvalo to dlouho, tu se přihnal Starý Fric, a to svět neviděl, hoch nelenil a kolik bylo housat, tolik udělal smyček na šňůře biče, a potom skrze každou provlékl house a pověsil je všechny na vrbu. „Hochu,“ zvolal Starý Fric: „copak jsi to udělal? Věšíš housata!“ „Žádný strach,“ odvětil hošík: „od té trochy věšení hned neumřou. Ale to by se vám líbilo, kdyby moje housata vaše koně ušlapali k smrti?“ Králi se ten smělý hoch zalíbil a zeptal se: „Má tvůj otec ještě více takových synů?“ „Ne, jenom mne.“ odvětil hoch. „ale ještě sestra je doma u matky a otce.“ „Copak dělá tvůj otec?“ vyptával se král dál. „Zakazuje lidem cestu.“ dostal v odpověď. „Hochu, mluv rozumně,“ řekl Starý Fric: „co to má znamenat, že zakazuje lidem cestu?“ „Vy se přete, ale já mluvím jen čistou pravdu.“ odvětil hoch: „Před naším domem leží kus země, na tom nechce vzejít zrno, protože lidé tudy chodí sem a tam a sadbu ušlapou. Otec kolem pozemku hloubí příkop, a tak lidem zakazuje cestu.“ „Aha, takto je to myšleno.“ řekl král a podivil se dětské chytrosti. „Co dělá tvoje matka?“ „Ta stojí u pece a peče snědený chleba.“ „To odbila třináctá,“ opáčil Starý Fric: „tomu ať porozumí, kdo umí.“ „Tak těžké to zase není,“ odporoval hošík. „už čtvrtý týden si chleba půjčujeme od sousedů a co dneska matka upeče, je vše snězený chleba, z toho nezůstane doma ani kůrka.“ „Jak jsi malý, tak jsi chytrý a máš pravdu!“ zvolal Starý Fric překvapeně: „Nyní mi ještě řekni, co dělá tvoje sestra?“ „Oplakává, čemu se předešlého roku smála.“ odvětil hoch. Tomu nemohl Starý Fric teprve rozumět. „Hochu,“ řekl: „co je to za bláznivou řeč?“ „To není bláznivé,“ odvětil hoch: „to je pravda, jak jen pravda může být. Moje sestra se smála před rokem, když se vdávala, nyní však sedí u kolébky a pláče.“ „Hochu,“ zvolal král: „ty se mi líbíš, já jsem král Starý Fric, o kterém ti otec vyprávěl. A tady máš něco, co mu zanes domů!“ A s tím mu vyplatil na dlaň deset zlatých dukátů. „Pěkně děkuji, králi Starý Frici,“ odvětil hoch. „Ale nesmíš mne prozradit, dokud mne zase padesátkrát neuvidíš.“ řekl král. „To na mou duši ne.“ odvětil hoch a nechal krále králem, pověsil si bič s housaty kolem krku a obrátil se na cestu domů. „Hochu, cos to udělal?“ volal sedlák již z dálky: „Housata jsou oběšená!“ „Může být,“ řekl hoch, povolil smyčky a opravdu jen dvě z housat byla živá. „To je vina Starého Frice,“ pokračoval: „neboť mne tak dlouho zdržoval. Ale nech to být, otče, ta housata jsou dvakrát i třikrát zaplacená.“ A s tím mu podal těch deset dukátů. Tu se sedlákův obličej opět rozzářil a přál Starému Fricovi nebe na zemi.

k rál se mezitím vrátil do Berlína, a protože byl vtipálek, tak večer, když se pánové ze dvora shromáždili, jim dal hádanku a řekl: „Kdo uhodne, co to znamená, když můj otec lidem zakazuje cestu, moje matka peče snězený chleba, a moje sestra oplakává, čemu se rok předtím ještě smála, ten dostane tisíc dukátů. Za tři dny pořádám hostinu a zeptám se na řešení.“ Tu byl mezi těmi pány jeden kapitán, kterému nedali věřitelé dnem ani noci pokoje, a proto by si rád těch tisíc dukátů vysloužil. Ten si vzpomněl, že král dlouhý čas rozprávěl s pasáčkem hus, a pomyslel si: „Ten hoch by to mohl vědět.“ Osedlal koně a jel do vsi. „Hochu,“ řekl, když chlapce uviděl: „copak jsi to povídal s králem.“ „To nesmím říci.“ odvětil hoch. „Ale když mi to řekneš,“ řekl kapitán: „dám ti tolar.“ „Jeden tolar?“ opáčil hoch: „Tak levné moje tajemství není. Ale za padesát čerstvě vyražený pruských tolarů ti to řeknu.“ Tu si kapitán pomyslel: „Padesát tolarů proti tisíci to je stále dobrý obchod.“ Vytáhl z kapsy měšec a vyplatil hochovi padesát tolarů. Ten peníze shrábnul a dopodrobna kapitánovi vyprávěl, co se stalo. „Hochu,“ řekl sedlák, když mu syn ukázal padesát tolarů: „ty peníze jsou tvoje neštěstí, Starý Fric poslal posla, aby ses za tři dny ukázal na zámku.“ „Nechej být, otče,“ odvětil hoch: „dopadne to dobře.“ Starému se ta věc zdála nebezpečná, ale hoch byl veselý a spokojený a vandroval s potěšením třetího dne na královský zámek.

s tarý Fric ho přijal přátelsky, a když se chýlilo k hostině, posadil hocha vedle sebe a potom se ptal: „Nu, kdo z vás pánové mi dokáže říci řešení mé hádanky?“ Tu všichni oněměli, až na toho starého zadluženého kapitána, který řekl: „Ten otec kope příkop kolem pole, aby s ním lidem zakázal cestu. Matka si čtyři týdny chleby půjčovala, proto peče snězený chleba. Ta sestra se před rokem se smíchem vdávala a nyní sedí u kolébky a pláče.“ „Hochu, to jsi mu řekl ty!“ zvolal král rozzlobeně. „To také nepopírám,“ odvětil hoch. „Ale já jsem ti poručil,“ lál Starý Fric: „že mne nesmíš prozradit, dokud mne padesátkrát neuvidíš.“ „To jsem taky věrně dodržel!“ řekl hoch a vysázel králi těch padesát nově ražených, zářivých tolarů na stůl, licí nahoru. „Ten lišák je chytřejší než já!“ řekl Starý Fric obdivně: „Ten mi nesmí ze zámku a jednoho dne z něj bude generál.“

a tak se také stalo, selský synek zůstal na zámku pruského krále a stal se později známým a bohatým mužem, a pokud neumřel, žije dodnes. [pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Starý Fric je v lidové tradici označení pruského krále a kurfiřta brandenburského Friedricha II Velikého (24.12.1712 Berlín – 17.8.1786 Potsdam).   Zpět
Poznámka 2 - Lidová pohádka „Der alte Fritz und der Bauerjunge“ je ze sbírky lidových pohádek a pověstí „Volksmärchen aus Pommern und Rügen“ (1891) německého sběratele a folkloristy Ulricha Jahna (1861-1900). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arcimág a jeho sluha - Joseph Haltrich
Báchorka o fazoli - Johann Wilhelm Wolf
Bleška a veška - Bratři Grimmov�
Brémští muzikanti - Bratři Grimmov�
Bukač a dudek - Bratři Grimmov�
Buvolí kráva a rybka - Joseph Haltrich
Chytrá Běta - Bratři Grimmov�
Ďáblova babička - Bratři Grimmov�
Dědeček a vnuk - Bratři Grimmov�
Dietmarova lžipohádka - Bratři Grimmov�
Divodějný strom - Anonym
Doktor Vševěd - Bratři Grimmov�
Duch v láhvi - Bratři Grimmov�
Dva řezníci v pekle - Joseph Haltrich
Dvanáctero líných pacholků - Bratři Grimmov�
Fridrich a Katynka - Bratři Grimmov�
Hádanka - Bratři Grimmov�
Hadí královna - Otto Sutermeister
Hadrnička - Bratři Grimmov�
Hambálek - Bratři Grimmov�
Holota - Bratři Grimmov�
Honza a Jacek - Joseph Haltrich
Honza a loupežníci - Otto Sutermeister
Honza Lenivec - Joseph Jacobs
Honza se žení - Bratři Grimmov�
Honza Vejtaha - Otto Sutermeister
Hora Zemúň - Bratři Grimmov�
Hrnečku, vař! - Bratři Grimmov�
Jak chodil lišák se džbánem, až se ucho utrhlo - Anonym
Jak ďábla okradli o duši - Bratři Grimmov�
Jak dělal lišák chůvu - Anonym
Jak dva lhali, až se prášilo - Joseph Haltrich
Jak dvanáct bratrů hledalo nevěsty - Joseph Haltrich
Jak dvě sestry sloužily u čarodějnice - Joseph Haltrich
Jak Honza ke štěstí přišel - Bratři Grimmov�
Jak Honza špásoval - Joseph Haltrich
Jak jedna dostala dárky - Joseph Haltrich
Jak jedni kvůli svatbě utekli - Anonym
Jak jednomu hloupost zlatě vykvetla - Joseph Haltrich
Jak jednomu přišla krása draho - Joseph Haltrich
Jak jednomu uletělo štěstí - Otto Sutermeister
Jak ježek uhonil zajíce k smrti - Bratři Grimmov�
Jak kohoutek a slepička sbírali drobečky - Bratři Grimmov�
Jak krejčík vylekal obra - Bratři Grimmov�
Jak lišák a vlk skákali skrze oheň - Joseph Haltrich
Jak lišák léčil havránčatům svrab - Joseph Haltrich
Jak lišák obral sedláka o ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák přelstil kohouta - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka jíti do loupežnického domu - Joseph Haltrich
Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati - Joseph Haltrich
Jak lišák přišel o kožich - Joseph Haltrich
Jak lišák sbíral borůvky - Anonym
Jak lišák učil vlka chytat ryby - Joseph Haltrich
Jak lišák učinil zajíce svým nevolníkem - Joseph Haltrich
Jak lišák vedl válku s medvědem - Anonym
Jak lišák vedl vlka do ovčína - Joseph Haltrich
Jak lišák vlkovi ku dvěma sviním pomohl - Joseph Haltrich
Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas - Joseph Haltrich
Jak lišáka přelstily husy - Joseph Haltrich
Jak medvěd a lišák klučili les - Anonym
Jak medvěd, vlk a lišák bojovali - Joseph Haltrich
Jak měl trakař pravdu - Anonym
Jak padla kosa na kámen - Anonym
Jak pes pozval vlka na svatbu - Anonym
Jak přadlenky mlčely - Joseph Haltrich
Jak satanáš pískal na flétnu - Johann Wilhelm Wolf
Jak se dva vsadili - Joseph Haltrich
Jak se dva vychloubali až do nebe - Joseph Haltrich
Jak se Janek Šavlička vydal do Říma - Ulrich Jahn
Jak se jeden učil latinsky - Joseph Haltrich
Jak se jeden vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se jeden vyučil na gaunera - Bratři Grimmov�
Jak se jeden ženil s ropuchou - Johannes Jegerlehner
Jak se jednomu lepila smůla na paty - Bratři Grimmov�
Jak se kohout ženil - Johann Wilhelm Wolf
Jak se lišák osvobodil - Joseph Haltrich
Jak se lišák vlkovi svezl po hřbetě - Anonym
Jak se lišákovi vysmíval zajíc - Joseph Haltrich
Jak se lišky dělily - Joseph Haltrich
Jak se měl mordýř ku ženitbě - Bratři Grimmov�
Jak se nestal střízlík králem - Bratři Grimmov�
Jak se Paleček vydal do světa - Bratři Grimmov�
Jak se slepička dusila - Bratři Grimmov�
Jak se sousedův kohout a sousedčina slepice předháněli - Joseph Haltrich
Jak se stal Popelák králem - Joseph Haltrich
Jak se zajíc poměl s liškou - Anonym
Jak sedláček přechytračil čerta - Bratři Grimmov�
Jak sedlák nepřišel o koně - Anonym
Jak si Honza opatřil nevěstu - Franz Georg Brustgi
Jak si kočka dala šít - Anonym
Jak si pasáček vepřů přál - Otto Sutermeister
Jak si vedl krejčík v nebi - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové křtiny slavili - Bratři Grimmov�
Jak skřítkové šili boty - Bratři Grimmov�
Jak slepička umřela - Joseph Haltrich
Jak slepičku pohřbili - Joseph Haltrich
Jak smrtisko posílalo posly - Bratři Grimmov�
Jak sobě vybrati nevěstu - Bratři Grimmov�
Jak Starý Fric prohrál sázku - Ulrich Jahn
Jak starý Sultán vedl vojnu - Bratři Grimmov�
Jak šel jeden do nebe - Franz Georg Brustgi
Jak šel sedlák pro vavřín - Bratři Grimmov�
Jak šel Smrťák za kmotra - Ulrich Jahn
Jak šla kachnička na vandr - Joseph Haltrich
Jak šly děti na jahody - Ludwig Bechstein
Jak v jednom zámku strašilo - Franz Georg Brustgi
Jak vlci slavili svatého Jána - Joseph Haltrich
Jak vlk přišel k úhoně - Anonym
Janek Karbaník - Bratři Grimmov�
Jasné slunce zlé skutky vyjevuje - Bratři Grimmov�
Jehňátko a rybička - Bratři Grimmov�
Karkulínkové - Anonym
Kdo hledá, najde - Joseph Haltrich
Kmotr - Bratři Grimmov�
Kmotra Liška se opět vdává - Bratři Grimmov�
Kocour Micpuf - Joseph Haltrich
Kouzelné hadřisko - Bratři Grimmov�
Kouzelné trpasličí čepičky - Ludwig Bechstein
Kouzelný oblázek - Otto Sutermeister
Král a sedm zakletých princezen - Jitka Vlk Martináková
Král zlodějů - Bratři Grimmov�
Krásná Katynka a Hromburác - Bratři Grimmov�
Krvavá komnata aneb vykutálená čečetka - Bratři Grimmov�
Lidožroutka lidožravá - Anonym
Líná přadlenka - Bratři Grimmov�
Líný Honza a Tlustá Terka - Bratři Grimmov�
Lišák a husy - Bratři Grimmov�
Lišák a ježek - Joseph Haltrich
Lišák a kmotřička - Bratři Grimmov�
Lišák a kočka - Bratři Grimmov�
Lišák a kůň - Bratři Grimmov�
Lišák a medvěd - Joseph Haltrich
Lišák a šnek - Joseph Haltrich
Lišák a vlk na svatbě - Joseph Haltrich
Lišák a vlk u obecní studny - Joseph Haltrich
Lívanec nejlívancovitější - Anonym
Loupežnická nevěsta - Ludwig Bechstein
Mazaný učitel a čertiska - Joseph Haltrich
Medvěd,vlk, lišák a zajíc na jarmarku - Joseph Haltrich
Miláček Štěstěny - Anonym
Muzikant ve vlčí jámě - Joseph Haltrich
Mužík s kouzelným zrcadlem - Anonym
Na dvorku - Bratři Grimmov�
Na nebeském mlatě - Bratři Grimmov�
Ne chudoba, ale bohatství činí z člověka mudrce - Joseph Haltrich
Nehodný syn - Bratři Grimmov�
Nejlepší jídlo na světě - Johann Wilhelm Wolf
Nemytý a nečesaný - Otto Sutermeister
O chlapečkovi, co stále ujídal - Joseph Haltrich
O chytrém Honzovi - Bratři Grimmov�
O chytrém krejčíkovi - Bratři Grimmov�
O chytrém pacholkovi - Bratři Grimmov�
O Červené Karkulce - Bratři Grimmov�
O desíti kůzlátkách a medvědovi - Joseph Haltrich
O děsuplné paní Gertrůdě - Bratři Grimmov�
O dvou zakletých pastýřích - Otto Sutermeister
O hrušce, která nechtěla spadnout - Bratři Grimmov�
O jednom, co nosil kříž - Joseph Haltrich
O jednom, co se stal přes noc farářem - Johann Wilhelm Wolf
O jednom, co starostí neměl - Franz Georg Brustgi
O jednom, co zbohatl na starém sedle - Ulrich Jahn
O kouzelné strace - Joseph Haltrich
O kouzelném flakonku - Franz Georg Brustgi
O křišťálové studánce - Otto Sutermeister
O krvelačném jelitu - Bratři Grimmov�
O líné Kateřině - Joseph Haltrich
O lišce a chytré sýkorce - Joseph Haltrich
O milosrdné ruce - Bratři Grimmov�
O myšce, ptáčkovi a klobásce - Bratři Grimmov�
O nejhloupějším muži na světě - Joseph Haltrich
O nenažraném obrovi - Otto Sutermeister
O obřích hruškách - Otto Sutermeister
O perníkové chaloupce - Jitka Vlk Martináková
O přátelství kočky a myši - Bratři Grimmov�
O prohnané Grétličce - Bratři Grimmov�
O psím naříkání - Ludwig Bechstein
O řepě - Bratři Grimmov�
O slavičí proradnosti - Bratři Grimmov�
O slepém, chromém a nahém - Joseph Haltrich
O smutném konci pantáty Košinky - Bratři Grimmov�
O třech bílých labutích - Johannes Jegerlehner
O třech bratrech a zlovolném obřisku - Joseph Haltrich
O třech hluchých pastýřích - Joseph Haltrich
O třech ranhojičích - Bratři Grimmov�
O třikrát líném Honzovi - Otto Sutermeister
O trpaslici Troubelíně - Johannes Jegerlehner
O vandrování kdovíkudy kdovíkam - Bratři Grimmov�
O velkém přátelství psa a vrabčáka - Bratři Grimmov�
O vlkovi, který uvěřil vlastním uším - Johann Wilhelm Wolf
O zachráněném háděti - Johann Wilhelm Wolf
O zakleté panně - Otto Sutermeister
O zakleté panně s klíči - Otto Sutermeister
O zlatém telátku - Joseph Haltrich
O ztracené odvaze - Jitka Vlk Martináková
O ztracených dětech - Otto Sutermeister
O zvířecí věrnosti a lidské proradnosti - Bratři Grimmov�
Obr Paleček - Bratři Grimmov�
Odkud dneska fouká? - Anonym
Oklamaný ďábel - Anonym
Opustíš-li mne, zahyneš - Bratři Grimmov�
Palečkovo vandrování světem - Bratři Grimmov�
Paní Zima - Bratři Grimmov�
Pasáček - Bratři Grimmov�
Pečené ryby - Anonym
Podivné hry - Bratři Grimmov�
Podivuhodný muzikant - Bratři Grimmov�
Podvržené dítě - Bratři Grimmov�
Pohádka krajánka ze Lhoty - Bratři Grimmov�
Pohádka o hadovi - Bratři Grimmov�
Pohádka o pěti bratrech - Joseph Haltrich
Pohádka o pěti prstech na nohách - Joseph Haltrich
Pohádka o rudém kohoutku - Joseph Haltrich
Pohádka z Prolhané Lhoty - Ulrich Jahn
Pole, políčka za mandel sýra - Ulrich Jahn
Potrestaný platýz - Bratři Grimmov�
Povedený učenec - Joseph Haltrich
Pozemský ráj - Anonym
Rozumbradové - Bratři Grimmov�
Sedláček - Bratři Grimmov�
Sedlák, medvěd a lišák - Joseph Haltrich
Sedmkrát zabitý - Joseph Haltrich
Smrťákův zámek - Johann Wilhelm Wolf
Sova - Bratři Grimmov�
Spěchej pomalu! - Bratři Grimmov�
Stará žebračka - Bratři Grimmov�
Stéblo trávy, uhlíčko a fazole - Bratři Grimmov�
Střízlík a medvěd - Bratři Grimmov�
Svatba kmotry Lišky - Bratři Grimmov�
Švábská sedmička - Bratři Grimmov�
To nejméně uvěřitelné - Johann Wilhelm Wolf
Tři bratři - Bratři Grimmov�
Tři císařské otázky - Franz Georg Brustgi
Tři dítka Štěstěny - Bratři Grimmov�
Tři lenoši - Bratři Grimmov�
Tři sestry a lidožroutské obřisko - Joseph Haltrich
Tři tovaryši - Bratři Grimmov�
Trpasličí dárky - Bratři Grimmov�
V dobrém a ve zlém - Bratři Grimmov�
Věčně spokojené dítě - Johann Wilhelm Wolf
Vlk a člověk - Bratři Grimmov�
Vlk a člověk podruhé - Joseph Haltrich
Vlk a deset kůzlátek - Joseph Haltrich
Vlk a dva kozlové - Joseph Haltrich
Vlk a dva sedláci - Joseph Haltrich
Vlk a klisna - Joseph Haltrich
Vlk a lišák - Bratři Grimmov�
Vlk a lišák u kožešníka v mořidle - Joseph Haltrich
Vlk a sedm kůzlátek - Bratři Grimmov�
Vlk a stará koza - Joseph Haltrich
Vlk a svině s dvanácti selátky - Joseph Haltrich
Vlk kajícníkem - Joseph Haltrich
Vlk králem a lišák ministrem - Joseph Haltrich
Vodní víla - Bratři Grimmov�
Vychrtlá Líza - Bratři Grimmov�
Zaječí nevěsta - Bratři Grimmov�
Zakletý dům - Otto Sutermeister
Zlatý klíč - Bratři Grimmov�
Zrnko prosa - Joseph Haltrich
Žár i chlad z jedněch úst - Anonym
Železný Honza - Joseph Haltrich
Žid v trnisku - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons