Jasnovidný křišťál

Bratři Grimmové

j edna krásná a urozená panna a jeden urozený jinoch k sobě navzájem zahořeli silnou láskou; ale nedostali od nevlastních dívčiných rodičů svolení k sňatku; skrze což žili oba ve velikém smutku.

n yní se událo, že jedna stará žena, které tom městě právě přebývala, přišla k oné panně, utěšovala ji a pravila, že toho, kterého miluje, za muže jednou určitě dostane. Panna, to sice ráda slyšela, ale zeptala se, jak to může žena vědět. „Slečno,“ řekla stařena: „já mám od Boha milost odhalovat budoucí věci, proto je mi jen málo věcí utajeno. Všechny vaše pochyby odejmu, mohu vám totiž to, jak to vše bude, ukázat zcela jasně v jednom křišťálu. Mé umění budete velebit. Ale musíte si k tomu zvolit čas, kdy vaši rodiče nebudou doma, pak můžete to kouzlo vidět.“

p anna vyčkala, dokud její rodiče nevyjeli obhlížet své statky, a šla potom k učiteli svého bratra, panu Johannu Rüstovi, který později proslul jako velký básník, prozradila mu svůj úmysl a velmi jej prosila, aby šel s ní a byl u toho, když se bude do křišťálu dívat.

t ento se pokoušel ji takovou zvědavost jako nadmíru hříšnou vymluvit, neboť by se mohla stát příčinou velkého neštěstí. Ale bylo to marné, panna zůstala při svém, takže se nechal po jejích neustálých prosbách přemluvit, že ji bude doprovázet.

k dyž vešli do komory, kde stařena přebývala, své náčiní právě z jednoho košíku vyndávala a viděla velmi nerada, že tento pán pannu doprovází. Řekla, že mu vidí na očích, že o jejím umění valného mínění nemá.

p otom se jala ta žena na stole rozprostírat modrý hedvábný ubrus, na kterém byly podivuhodné výjevy s draky, hady a jinými netvory vyšity. Na něj položila zelenou skleněnou mísu, přes kterou přehodila hedvábný zlatý šátek a na něj nakonec opatrně položila velkou křišťálovou kouli, kterou přikryla sněhobílým šátkem

p otom si začala něco si pro sebe mumlat, doprovázejíc to podivuhodnými gesty, a když s tím skončila, vzala velmi opatrně a uctivě kouli, zavolala pannu a jejího průvodce k sobě k oknu a poručila jím, aby se podívali. Zpočátku neviděli nic, pak se ale v křišťálu objevila panna v drahocenných šatech zrovna tak vystrojená, jakoby měla být její svatba. Tak vznešeně vypadala, ale také sklíčeně a smutně a její obličej byl tak smrtelně bledý, že se na to bez lítosti popatřit nedalo. Dívka se dívala na ten výjev s úlekem, který se brzy ještě zvětšil, když nyní k ní přišel v obraze její miláček a měl tak strašlivý výraz ve tváři, že se člověk při tom pohledu musel roztřásti. Vypadalo to nejinak, že z nějaké cesty přijel, měl holínky a ostruhy a šedivý plášť se zlatými knoflíky. Nesl dvě novotou se blýskající pistole. Každou v jedné ruce, jednu přiložil ke svému srdci a tu druhou přiložil dívce ke skráním. Diváci ještě plni strachu viděli, jak kohoutek té pistole, co byla přiložena k nevěstinu čelu, zmáčknul a uslyšeli vzdálený strašlivý výstřel. Nyní na ně padla strašlivá hrůza, že se úlekem chvíli pohnouti nemohli, pak se konečně vratkými kroky ven z komnaty vypotáceli. Té stařeně, které ani na mysl nepřišlo, že se věci budou takto odvíjet, se také udělalo zle, pospíchala odtud hlava nehlava a vícekrát se vidět nedala.

d ívčinu lásku však ani tento úlek neuhasil, ale nevlastní rodiče trvali na svém rozhodnutí a souhlas k sňatku dáti odmítali. Nakonec ji hrozbami a nátlakem donutili k zásnubám s dvorským úředníkem ze sousedství. Tím teprve dívčin žal vzrostl, trávila svůj čas v nářku a pláči a její milovaný upadnul do náramného zoufalství.

m ezitím byla stanovena svatba, několik knížecích hostů mělo být přítomno, aby té slávě dodali ještě většího lesku. Když přišel onen den, kdy měli nevěstu vésti k oltáři, poslala kněžna kočár se šestispřežím a několika sloužícími a rytíři. A velký nádherný průvod urozených příbuzných a přátel nevěsty kočár následoval. Toto všechno musel její milý strpět a ve svém zoufalství se rozhodl, že jinému svoji milou živou nenechá. Nakonec si koupil pár dobrých pistolí a chtěl jednou ji a druhou pak sebe zabít.

n a místě, kudy musel průvod s nevěstou projít, byl asi deset či dvanáct kroků od brány dům, který si milenec vybral, aby v něm číhal. Když nyní ten nádherný původ kočárů a rytířů, který velké množství obecního lidu doprovázelo, dorazil, vystřelil milenec z jedné z těch pistolí na nevěstu. Ale vystřelil trochu brzy, takže nevěsta zůstala nezraněna, jen jedné urozené dámě, která v ráně seděla, kulka proletěla příliš vysokým účesem, z čehož tato se bezmocně sesunula v mdlobách. V nastalém zmatku měl vrah dost času na to, aby unikl zadními dveřmi z domu ven, přeskočil úzký potůček a zachránil se tak.

k onečně ona dáma přišla k sobě a průvod se mohl opět dáti do pohybu. Svatba byla pak ve velké nádheře a pompě slavena. Jen nevěsta byla k smrti nešťastná, neboť na ta zjevení v křišťálu myslila a ten výsledek se jí v mysli připomínal.

t aké její manželství bylo nešťastné, neboť její muž byl tvrdý a zlý člověk, který s tou ctnostnou a spanilou slečnou, nedbajíc, že mu porodila milované dítě, co nejkrutěji nakládal.{pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pověst "Kristallschauen" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Jezero Seeburg - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons