Jasnovidný křišťál

Bratři Grimmov�

j edna krásná a urozená panna a jeden urozený jinoch k sobě navzájem zahořeli silnou láskou; ale nedostali od nevlastních dívčiných rodičů svolení k sňatku; skrze což žili oba ve velikém smutku.

n yní se událo, že jedna stará žena, které tom městě právě přebývala, přišla k oné panně, utěšovala ji a pravila, že toho, kterého miluje, za muže jednou určitě dostane. Panna, to sice ráda slyšela, ale zeptala se, jak to může žena vědět. „Slečno,“ řekla stařena: „já mám od Boha milost odhalovat budoucí věci, proto je mi jen málo věcí utajeno. Všechny vaše pochyby odejmu, mohu vám totiž to, jak to vše bude, ukázat zcela jasně v jednom křišťálu. Mé umění budete velebit. Ale musíte si k tomu zvolit čas, kdy vaši rodiče nebudou doma, pak můžete to kouzlo vidět.“

p anna vyčkala, dokud její rodiče nevyjeli obhlížet své statky, a šla potom k učiteli svého bratra, panu Johannu Rüstovi, který později proslul jako velký básník, prozradila mu svůj úmysl a velmi jej prosila, aby šel s ní a byl u toho, když se bude do křišťálu dívat.

t ento se pokoušel ji takovou zvědavost jako nadmíru hříšnou vymluvit, neboť by se mohla stát příčinou velkého neštěstí. Ale bylo to marné, panna zůstala při svém, takže se nechal po jejích neustálých prosbách přemluvit, že ji bude doprovázet.

k dyž vešli do komory, kde stařena přebývala, své náčiní právě z jednoho košíku vyndávala a viděla velmi nerada, že tento pán pannu doprovází. Řekla, že mu vidí na očích, že o jejím umění valného mínění nemá.

p otom se jala ta žena na stole rozprostírat modrý hedvábný ubrus, na kterém byly podivuhodné výjevy s draky, hady a jinými netvory vyšity. Na něj položila zelenou skleněnou mísu, přes kterou přehodila hedvábný zlatý šátek a na něj nakonec opatrně položila velkou křišťálovou kouli, kterou přikryla sněhobílým šátkem

p otom si začala něco si pro sebe mumlat, doprovázejíc to podivuhodnými gesty, a když s tím skončila, vzala velmi opatrně a uctivě kouli, zavolala pannu a jejího průvodce k sobě k oknu a poručila jím, aby se podívali. Zpočátku neviděli nic, pak se ale v křišťálu objevila panna v drahocenných šatech zrovna tak vystrojená, jakoby měla být její svatba. Tak vznešeně vypadala, ale také sklíčeně a smutně a její obličej byl tak smrtelně bledý, že se na to bez lítosti popatřit nedalo. Dívka se dívala na ten výjev s úlekem, který se brzy ještě zvětšil, když nyní k ní přišel v obraze její miláček a měl tak strašlivý výraz ve tváři, že se člověk při tom pohledu musel roztřásti. Vypadalo to nejinak, že z nějaké cesty přijel, měl holínky a ostruhy a šedivý plášť se zlatými knoflíky. Nesl dvě novotou se blýskající pistole. Každou v jedné ruce, jednu přiložil ke svému srdci a tu druhou přiložil dívce ke skráním. Diváci ještě plni strachu viděli, jak kohoutek té pistole, co byla přiložena k nevěstinu čelu, zmáčknul a uslyšeli vzdálený strašlivý výstřel. Nyní na ně padla strašlivá hrůza, že se úlekem chvíli pohnouti nemohli, pak se konečně vratkými kroky ven z komnaty vypotáceli. Té stařeně, které ani na mysl nepřišlo, že se věci budou takto odvíjet, se také udělalo zle, pospíchala odtud hlava nehlava a vícekrát se vidět nedala.

d ívčinu lásku však ani tento úlek neuhasil, ale nevlastní rodiče trvali na svém rozhodnutí a souhlas k sňatku dáti odmítali. Nakonec ji hrozbami a nátlakem donutili k zásnubám s dvorským úředníkem ze sousedství. Tím teprve dívčin žal vzrostl, trávila svůj čas v nářku a pláči a její milovaný upadnul do náramného zoufalství.

m ezitím byla stanovena svatba, několik knížecích hostů mělo být přítomno, aby té slávě dodali ještě většího lesku. Když přišel onen den, kdy měli nevěstu vésti k oltáři, poslala kněžna kočár se šestispřežím a několika sloužícími a rytíři. A velký nádherný průvod urozených příbuzných a přátel nevěsty kočár následoval. Toto všechno musel její milý strpět a ve svém zoufalství se rozhodl, že jinému svoji milou živou nenechá. Nakonec si koupil pár dobrých pistolí a chtěl jednou ji a druhou pak sebe zabít.

n a místě, kudy musel průvod s nevěstou projít, byl asi deset či dvanáct kroků od brány dům, který si milenec vybral, aby v něm číhal. Když nyní ten nádherný původ kočárů a rytířů, který velké množství obecního lidu doprovázelo, dorazil, vystřelil milenec z jedné z těch pistolí na nevěstu. Ale vystřelil trochu brzy, takže nevěsta zůstala nezraněna, jen jedné urozené dámě, která v ráně seděla, kulka proletěla příliš vysokým účesem, z čehož tato se bezmocně sesunula v mdlobách. V nastalém zmatku měl vrah dost času na to, aby unikl zadními dveřmi z domu ven, přeskočil úzký potůček a zachránil se tak.

k onečně ona dáma přišla k sobě a průvod se mohl opět dáti do pohybu. Svatba byla pak ve velké nádheře a pompě slavena. Jen nevěsta byla k smrti nešťastná, neboť na ta zjevení v křišťálu myslila a ten výsledek se jí v mysli připomínal.

t aké její manželství bylo nešťastné, neboť její muž byl tvrdý a zlý člověk, který s tou ctnostnou a spanilou slečnou, nedbajíc, že mu porodila milované dítě, co nejkrutěji nakládal.{pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Pověst "Kristallschauen" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Jezero Seeburg - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons