Jezero Seeburg

Bratři Grimmov�

s labé dvě hodinky cesty od města Göttingenu leží jezero Seeburg. Každý rok se zmenšuje, nyní je od třicíti do čtyřicíti stop hluboké a dobrou půlhodinu chůze má po obvodu. V okolí jsou ještě propadliny a nebezpečné prohlubně, které ukazují na existenci nějakého podzemního proudu. Rybáři o tomto jezeře vypráví následující pověst:

z a starých časů stál na místě, kde se dnes rozkládá jezero, pyšný hrad, na kterém žil hrabě jménem Isang, který vedl divoký a bohaprázdný život. Jednou vniknul skrze posvěceného zdi do kláštera Lindau, unesl jednu jeptišku a donutil ji, aby mu byla po vůli. Když byl ten hrozivý čin naplněn, vyšlo najevo, že ta, kterou uvrhl do hanby, je jeho vlastní, do té doby jemu utajená sestra.

h rabě se sice vyděsil a navrátil ji s bohatým výkupným zpět do kláštera, ale své srdce k Bohu neobrátil, nýbrž poznova počal žít podle svých nízkých chutí. Tu se událo, že jednou poslal sluhu k porybnému, aby mu přinesl úhoře. Ale porybný sluhovi místo úhoře dal stříbřitě bílého hada. Hrabě, který uměl něco z řeči zvířat, byl s tím úlovkem velmi spokojen, neboť věděl, že kdo takového hada sní, tomu nezůstane skryto tajemství žádné řeči. Poručil, aby mu sluha hada připravil, ale pod trestem smrti mu zakázal, byť jen kousíček ochutnat. Potom jedl tak mnoho, co mohl, ale malounko přece jen zůstalo na míse, když ji odnášel sluha pryč. A ten nemohl tím přísným zákazem podněcovanou chuť opanovat a zbytek hada snědl.

h raběti ale po jídle přišly na mysl všechny jím spáchané hříchy a zločiny a zrcadlily se před ním tak jasně, že od nich nemohl více odpoutat svou mysl a nemohl se zbavit velkého strachu. „Je mi tak horko,“ řekl si: „jako bych se smažil v pekle!“ Sešel dolů do zahrady, v ústrety mu kráčel posel a pravil: „Vaše sestra na následky ukrutností, kterých jste na ní proti její vůlí dopustil, právě zemřela.“ Hrabě se pln úzkosti vrátil na hradní nádvoří, kde se zatím seběhla všechna drůbež, slepice, kachny a husy a o překot štěbetaly o jeho bohapustém životě a strašlivých zločinech, které všechny vykonal, a vrabci a holubi na střeše se míchali do toho hovoru a volali na ty dole: „Nyní je ale míra jeho hříchů dovršena a přichází konec! Za malou chvíli se tyto vznešené věže zřítí a celý tento hrad pohltí zem!“ Zrovna, když na střeše hlasitě zakokrhal kohout, vyšel ven sluha, který taky snědl kousek hada, a hrabě, který ho chtěl vyzkoušet, se zeptal: „Co křičí ten kohout?“ Sluha, který na strach z trestu na chvíli zapomněl a kohoutovu křiku dobře rozuměl, pravil: „Křičí: Spěchej! Spěchej! Dříve než slunce zapadne utíkej, chceš-li zachránit život, jdi však sám!“ „Ty zrádče!“ zvolal hrabě: „Tak ty jsi hada přece jen jedl. Zabal, co je třeba, prcháme!“ Sluha běžel o překot do hradu, ale hrabě si osedlal koně sám a už na něj naskočil a chtěl pryč, když tu se vrátil sluha, k smrti bledý a bez dechu, popadnul uzdu a úpěnlivě hraběte prosil, aby ho vzal s sebou. Hrabě se rozhlédl, a když viděl, že poslední sluneční paprsky zlatí vrcholky hor a slyšel, jak kohout stále hlasitěji křičí: „Pospíchej! Dříve než skončí den, ale jdi sám!“ Vytáhnul svůj meč, rozpoltil sluhovi lebku a tryskem ujížděl přes padací most pryč z hradu. Přijel na výšinu u městečka Gieboldehausen[pozn2] , tu se ohlédnul, a když uviděl ve večerních červáncích špičku hradní věže, zdálo se mu to vše jen jako sen a nějaké mámení mysli.

p ojednou se ale pod jeho nohama začala země chvět, polekaně jel tedy dál, a když se ohlédnul podruhé, hradby, věže, valy zmizely a na místě hradu se rozkládalo obrovské jezero.

p o té zázračné záchraně se hrabě z duše obrátil a kál se ze svých hříchů v klášteře Gieboldehausen [pozn1] , kterému daroval své zbývající výnosné državy. Na jeho nařízení jsou ještě dnes v určitých dnech slouženy mše za kajícné hříšníky. Ve vsi Berenshausen založil sbor a oltářní stolici, od kteréhož existuje dodnes darovací listina.

d odnes lidé nacházejí v jezeře přisekané kvádry a dubové fošny, před nějakým časem dokonce dva umně zdobené stříbrné poháry, z nichž jeden koupil hostinský v Seebeurgu.[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Gieboldehausen leží na východ od Göttingenu, vydáte-li se asi 25 km silnicí č.27 Berenshausen   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Seeburger See" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů.   Zpět


Stáhni eBook    -   Formátuj pro tisk    -   Pošli pohádku na email
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmov�
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmov�
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmov�
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmov�
Blumenstein - Bratři Grimmov�
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmov�
Býčí močál - Bratři Grimmov�
Býčí potok - Bratři Grimmov�
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmov�
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmov�
Čarokvětná polana - Bratři Grimmov�
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmov�
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmov�
Děvin skok - Bratři Grimmov�
Divodějná kolébka - Bratři Grimmov�
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmov�
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmov�
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmov�
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmov�
Döngesské jezero - Bratři Grimmov�
Drolící se žebro - Bratři Grimmov�
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmov�
Dvě divoženky - Bratři Grimmov�
Ekerken - Bratři Grimmov�
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmov�
Geroldseck - Bratři Grimmov�
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmov�
Hastrman - Bratři Grimmov�
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmov�
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmov�
Házení košil - Bratři Grimmov�
Helfenstein - Bratři Grimmov�
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmov�
Hessenské údolí - Bratři Grimmov�
Hincelman - Bratři Grimmov�
Hladotrysk - Bratři Grimmov�
Holínka - Bratři Grimmov�
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmov�
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmov�
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmov�
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmov�
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmov�
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmov�
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmov�
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmov�
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmov�
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmov�
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmov�
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmov�
Jan Pasovský - Bratři Grimmov�
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmov�
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmov�
Johann Hübner - Bratři Grimmov�
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmov�
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmov�
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmov�
Kočeví - Bratři Grimmov�
Köterberg - Bratři Grimmov�
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmov�
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmov�
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmov�
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmov�
Král Zelenoles - Bratři Grimmov�
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmov�
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmov�
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmov�
Mechyňka - Bratři Grimmov�
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmov�
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmov�
Milostný potok - Bratři Grimmov�
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmov�
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmov�
Můrka - Bratři Grimmov�
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmov�
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmov�
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmov�
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmov�
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmov�
O křivém přísahání - Bratři Grimmov�
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmov�
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmov�
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmov�
O pokladu a třešních - Bratři Grimmov�
O prokletém prameni - Bratři Grimmov�
O rarášcích - Bratři Grimmov�
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmov�
O svatých pramenech - Bratři Grimmov�
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmov�
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmov�
Obr Haymon - Bratři Grimmov�
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmov�
Obří hra - Bratři Grimmov�
Obří hračka - Bratři Grimmov�
Obří kameny - Bratři Grimmov�
Obří prst - Bratři Grimmov�
Obří sloupy - Bratři Grimmov�
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmov�
Ochsenberg - Bratři Grimmov�
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmov�
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmov�
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmov�
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmov�
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmov�
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmov�
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmov�
Paní von Bonikau - Bratři Grimmov�
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmov�
Panna Eli - Bratři Grimmov�
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmov�
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmov�
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmov�
Permoníci - Bratři Grimmov�
Pět křížů - Bratři Grimmov�
Plavec - Bratři Grimmov�
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmov�
Podvrženec - Bratři Grimmov�
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmov�
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmov�
Prokletá vesnice - Bratři Grimmov�
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmov�
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmov�
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmov�
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmov�
Samorodý peníz - Bratři Grimmov�
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Sklepní skřítek - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmov�
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmov�
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmov�
Spící vojsko - Bratři Grimmov�
Spiritus familiaris - Bratři Grimmov�
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmov�
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmov�
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmov�
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmov�
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmov�
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmov�
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmov�
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmov�
Těžké dítě - Bratři Grimmov�
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmov�
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmov�
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmov�
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmov�
Trpasličí hory - Bratři Grimmov�
Trpasličí nohy - Bratři Grimmov�
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmov�
Untersberg - Bratři Grimmov�
Utopené dítě - Bratři Grimmov�
Utržené ouško - Bratři Grimmov�
Válka a mír - Bratři Grimmov�
Vodní právo - Bratři Grimmov�
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmov�
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmov�
Vodnické nohy - Bratři Grimmov�
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmov�
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmov�
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmov�
Zeitelmoos - Bratři Grimmov�
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmov�
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmov�
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři Grimmov�Poděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons