Jezero Seeburg

Bratři Grimmové

s labé dvě hodinky cesty od města Göttingenu leží jezero Seeburg. Každý rok se zmenšuje, nyní je od třicíti do čtyřicíti stop hluboké a dobrou půlhodinu chůze má po obvodu. V okolí jsou ještě propadliny a nebezpečné prohlubně, které ukazují na existenci nějakého podzemního proudu. Rybáři o tomto jezeře vypráví následující pověst:

z a starých časů stál na místě, kde se dnes rozkládá jezero, pyšný hrad, na kterém žil hrabě jménem Isang, který vedl divoký a bohaprázdný život. Jednou vniknul skrze posvěceného zdi do kláštera Lindau, unesl jednu jeptišku a donutil ji, aby mu byla po vůli. Když byl ten hrozivý čin naplněn, vyšlo najevo, že ta, kterou uvrhl do hanby, je jeho vlastní, do té doby jemu utajená sestra.

h rabě se sice vyděsil a navrátil ji s bohatým výkupným zpět do kláštera, ale své srdce k Bohu neobrátil, nýbrž poznova počal žít podle svých nízkých chutí. Tu se událo, že jednou poslal sluhu k porybnému, aby mu přinesl úhoře. Ale porybný sluhovi místo úhoře dal stříbřitě bílého hada. Hrabě, který uměl něco z řeči zvířat, byl s tím úlovkem velmi spokojen, neboť věděl, že kdo takového hada sní, tomu nezůstane skryto tajemství žádné řeči. Poručil, aby mu sluha hada připravil, ale pod trestem smrti mu zakázal, byť jen kousíček ochutnat. Potom jedl tak mnoho, co mohl, ale malounko přece jen zůstalo na míse, když ji odnášel sluha pryč. A ten nemohl tím přísným zákazem podněcovanou chuť opanovat a zbytek hada snědl.

h raběti ale po jídle přišly na mysl všechny jím spáchané hříchy a zločiny a zrcadlily se před ním tak jasně, že od nich nemohl více odpoutat svou mysl a nemohl se zbavit velkého strachu. „Je mi tak horko,“ řekl si: „jako bych se smažil v pekle!“ Sešel dolů do zahrady, v ústrety mu kráčel posel a pravil: „Vaše sestra na následky ukrutností, kterých jste na ní proti její vůlí dopustil, právě zemřela.“ Hrabě se pln úzkosti vrátil na hradní nádvoří, kde se zatím seběhla všechna drůbež, slepice, kachny a husy a o překot štěbetaly o jeho bohapustém životě a strašlivých zločinech, které všechny vykonal, a vrabci a holubi na střeše se míchali do toho hovoru a volali na ty dole: „Nyní je ale míra jeho hříchů dovršena a přichází konec! Za malou chvíli se tyto vznešené věže zřítí a celý tento hrad pohltí zem!“ Zrovna, když na střeše hlasitě zakokrhal kohout, vyšel ven sluha, který taky snědl kousek hada, a hrabě, který ho chtěl vyzkoušet, se zeptal: „Co křičí ten kohout?“ Sluha, který na strach z trestu na chvíli zapomněl a kohoutovu křiku dobře rozuměl, pravil: „Křičí: Spěchej! Spěchej! Dříve než slunce zapadne utíkej, chceš-li zachránit život, jdi však sám!“ „Ty zrádče!“ zvolal hrabě: „Tak ty jsi hada přece jen jedl. Zabal, co je třeba, prcháme!“ Sluha běžel o překot do hradu, ale hrabě si osedlal koně sám a už na něj naskočil a chtěl pryč, když tu se vrátil sluha, k smrti bledý a bez dechu, popadnul uzdu a úpěnlivě hraběte prosil, aby ho vzal s sebou. Hrabě se rozhlédl, a když viděl, že poslední sluneční paprsky zlatí vrcholky hor a slyšel, jak kohout stále hlasitěji křičí: „Pospíchej! Dříve než skončí den, ale jdi sám!“ Vytáhnul svůj meč, rozpoltil sluhovi lebku a tryskem ujížděl přes padací most pryč z hradu. Přijel na výšinu u městečka Gieboldehausen[pozn2] , tu se ohlédnul, a když uviděl ve večerních červáncích špičku hradní věže, zdálo se mu to vše jen jako sen a nějaké mámení mysli.

p ojednou se ale pod jeho nohama začala země chvět, polekaně jel tedy dál, a když se ohlédnul podruhé, hradby, věže, valy zmizely a na místě hradu se rozkládalo obrovské jezero.

p o té zázračné záchraně se hrabě z duše obrátil a kál se ze svých hříchů v klášteře Gieboldehausen [pozn1] , kterému daroval své zbývající výnosné državy. Na jeho nařízení jsou ještě dnes v určitých dnech slouženy mše za kajícné hříšníky. Ve vsi Berenshausen založil sbor a oltářní stolici, od kteréhož existuje dodnes darovací listina.

d odnes lidé nacházejí v jezeře přisekané kvádry a dubové fošny, před nějakým časem dokonce dva umně zdobené stříbrné poháry, z nichž jeden koupil hostinský v Seebeurgu.[pozn2]

Oddělovač

Poznámka 1 - Gieboldehausen leží na východ od Göttingenu, vydáte-li se asi 25 km silnicí č.27 Berenshausen   Zpět
Poznámka 2 - Pověst "Seeburger See" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Arendsee - Bratři Grimmové
Bezhlavá žena - Anonym
Bílá paní - Bratři Grimmové
Bílá paní na Pielbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Schlossbergu - Bratři Grimmové
Bílá paní na Tegerfeldenu - Meinrad Lienert
Bílá paní z Willbergu - Bratři Grimmové
Blangenmoorské strašidlo - Anonym
Bludičky - Bratři Grimmové
Blumenstein - Bratři Grimmové
Bockhornský pastor a ďábel - Anonym
Burgsee - Bratři Grimmové
Býčí močál - Bratři Grimmové
Býčí potok - Bratři Grimmové
Chléb dar Boží jest - Anonym
Císař Karel v Norimberku - Bratři Grimmové
Císař Karel v Untersbergu - Bratři Grimmové
Čarokvětná polana - Bratři Grimmové
Ďábel jako strážce pokladu u města Brémy - Anonym
Ďáblova mříž - Bratři Grimmové
Dambecký zvon v Röbelu - Anonym
Děvečka u vodníka - Bratři Grimmové
Děvin skok - Bratři Grimmové
Divodějná kolébka - Bratři Grimmové
Divoký Lovec na honu - Bratři Grimmové
Divotvorný kořínek - Bratři Grimmové
Divoženky na Untersbergu - Bratři Grimmové
Dlouhán v Mordýřské uličce - Bratři Grimmové
Dobromysl a jablečník - Bratři Grimmové
Döngesské jezero - Bratři Grimmové
Drolící se žebro - Bratři Grimmové
Duch v Ramslohu - Anonym
Dům s devadesáti devíti okny u Witzwortu - Anonym
Dvanáct nespravedlivých soudců - Bratři Grimmové
Dvě divoženky - Bratři Grimmové
Ekerken - Bratři Grimmové
Friedrich Barbarossa na hoře Kyffhäuser - Bratři Grimmové
Geroldseck - Bratři Grimmové
Greifenstein - Anonym
Hadí princezna - Bratři Grimmové
Hastrman - Bratři Grimmové
Hastrman a sedlák - Bratři Grimmové
Hastrman na jatkách - Bratři Grimmové
Házení košil - Bratři Grimmové
Helfenstein - Bratři Grimmové
Herrmann von Rosenberg - Bratři Grimmové
Hessenské údolí - Bratři Grimmové
Hincelman - Bratři Grimmové
Hladotrysk - Bratři Grimmové
Holínka - Bratři Grimmové
Holoubek ukazuje poklad - Bratři Grimmové
Holoubek zadržuje nepřítele - Bratři Grimmové
Hrabě a skřítkové - Bratři Grimmové
Hrad Dietrichstein v Korutanech - Anonym
Hrušeň na Walserském poli - Bratři Grimmové
Huckup - Anonym
Hučka - Bratři Grimmové
Jak byli trpaslíci vyhnáni - Bratři Grimmové
Jak Harmsdorfští kupovali slotu - Anonym
Jak odlévali zvon ve Vratislavi - Bratři Grimmové
Jak sedláci zatančili šavlový tanec - Bratři Grimmové
Jak si permoník na svatbě zatancoval - Bratři Grimmové
Jak si trpaslíci půjčili chléb - Bratři Grimmové
Jak si vodník pekl ryby - Anonym
Jak skřítkové slavili svatbu - Bratři Grimmové
Jak tenkrát trpaslíci odešli - Bratři Grimmové
Jan Pasovský - Bratři Grimmové
Jasnovidný křišťál - Bratři Grimmové
Jeskyňka - Anonym
Jettin pahorek u Heidelbergu - Bratři Grimmové
Johann Hübner - Bratři Grimmové
Jura v Pomořanech - Bratři Grimmové
Kamenný dům v Bunde - Anonym
Kamenný stůl - Bratři Grimmové
Kamperský jeseter - Anonym
Klepačka - Bratři Grimmové
Kočeví - Bratři Grimmové
Köterberg - Bratři Grimmové
Kouzelné byliny vařiti - Bratři Grimmové
Kovář a trpaslík - Bratři Grimmové
Kovář z Hechelbachu - Anonym
Kovlad - Bratři Grimmové
Kovlad v Harzu - Bratři Grimmové
Král Zelenoles - Bratři Grimmové
Král Zlojíř - Anonym
Krutý hrabě z Wildenfelsu - Anonym
Krysař z města Hameln - Anonym
Labská panenka a žínka ze Sály - Bratři Grimmové
Lázeň Paní Holly - Bratři Grimmové
Legenda o Mariazellu - Anonym
Lilie - Bratři Grimmové
Mechyňka - Bratři Grimmové
Měřice, prsten a pohár - Bratři Grimmové
Miláček k jídlu pozvaný - Bratři Grimmové
Milostný potok - Bratři Grimmové
Mlynář z Göttelfingenu - Anonym
Mlynářka - Bratři Grimmové
Mönchsberg - Anonym
Mrtvé údolí - Anonym
Mummelsee - Bratři Grimmové
Můrka - Bratři Grimmové
Můrka v Obersdorfu - Anonym
Můstek u Bělidla - Anonym
Mužíček na zádech - Bratři Grimmové
Nevěstin kámen - Anonym
Nixenbronn - Bratři Grimmové
Noc sv.Ondřeje - Bratři Grimmové
Noční duch na Kendenichu - Bratři Grimmové
Noční můrka ve Frísku - Anonym
O duších hříšných - Bratři Grimmové
O křivém přísahání - Bratři Grimmové
O loupeživém rytíři Eppelinovi - Bratři Grimmové
O nálezcích rudných žil - Bratři Grimmové
O podivuhodném pacholkovi - Bratři Grimmové
O pokladu a třešních - Bratři Grimmové
O prokletém prameni - Bratři Grimmové
O rarášcích - Bratři Grimmové
O sedlákovi, co mezníky přenášel - Anonym
O svatojánském pokladu - Bratři Grimmové
O svatých pramenech - Bratři Grimmové
O zlatém písku na Untersbergu - Bratři Grimmové
O zlatém uhlí na Untersbergu - Bratři Grimmové
Obr Haymon - Bratři Grimmové
Obr Roman z Villingenu - Anonym
Obr Vojen - Bratři Grimmové
Obří hra - Bratři Grimmové
Obří hračka - Bratři Grimmové
Obří kameny - Bratři Grimmové
Obří prst - Bratři Grimmové
Obří sloupy - Bratři Grimmové
Obrové z Untersbergu - Bratři Grimmové
Ochsenberg - Bratři Grimmové
Odchod trpasličího lidu přes most - Bratři Grimmové
Odlévání zvonů v Attendornu - Bratři Grimmové
Pán ze Scherfenbergu a trpaslík - Bratři Grimmové
Paní Holla a sedlák - Bratři Grimmové
Paní Holla a věrný Eckart - Bratři Grimmové
Paní Holla naděluje - Bratři Grimmové
Paní von Alvensleben - Bratři Grimmové
Paní von Bonikau - Bratři Grimmové
Paní von Hahn a vodník - Bratři Grimmové
Panna Eli - Bratři Grimmové
Panny z Boyneburgu - Bratři Grimmové
Pasáček a skřítek - Bratři Grimmové
Pejsek z Bretty - Bratři Grimmové
Permoníci - Bratři Grimmové
Pět křížů - Bratři Grimmové
Plavec - Bratři Grimmové
Podvrženci ve vodě - Bratři Grimmové
Podvrženec - Bratři Grimmové
Podvrženec metlou vyšlehaný - Bratři Grimmové
Pouť dvou Švábů do Compostelly - Anonym
Pramáti rodu Rantzau - Bratři Grimmové
Prokletá vesnice - Bratři Grimmové
Prokletý hrázný - Anonym
Prýštící pramen - Bratři Grimmové
Ptačí hnízdo - Bratři Grimmové
Pyšná zámecká slečna - Anonym
Reinstein - Bratři Grimmové
Růžový keř u Hildesheimu - Anonym
Rybník Paní Holly - Bratři Grimmové
Samorodý peníz - Bratři Grimmové
Sedlák a skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Sklepní skřítek - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček - Bratři Grimmové
Skřítek hospodáříček ve mlýně - Bratři Grimmové
Slet čarodějnic u Zavelsteinu - Anonym
Slitujte se nad trpaslíkem - Bratři Grimmové
Spící vojsko - Bratři Grimmové
Spiritus familiaris - Bratři Grimmové
Starý vinný sklep u Salurnu - Bratři Grimmové
Stavba kostela sv.Laurince na ostrově Föhr - Anonym
Stopy v kameni - Bratři Grimmové
Strašidelný Popelák - Anonym
Strašidelný průvod - Bratři Grimmové
Strašidelný rytíř - Bratři Grimmové
Střelecká slavnost - Anonym
Stříbrný pramen - Bratři Grimmové
Strom duchů - Anonym
Svatá noc - Bratři Grimmové
Svatý Mikuláš a zloděj - Bratři Grimmové
Šibeniček - Anonym
Šibeniční potok - Anonym
Tanec s hastrmanem - Bratři Grimmové
Těžké dítě - Bratři Grimmové
Tichý lid na horském zámku Plesse - Bratři Grimmové
Tři havíři z Kutné hory - Bratři Grimmové
Trpaslíci na balvanu - Bratři Grimmové
Trpaslíci na stromě - Bratři Grimmové
Trpaslíci u Dardesheimu - Bratři Grimmové
Trpaslíci ze Svatošských skal - Bratři Grimmové
Trpasličí hory - Bratři Grimmové
Trpasličí nohy - Bratři Grimmové
Trpaslík z Osenbergu - Bratři Grimmové
Untersberg - Bratři Grimmové
Utopené dítě - Bratři Grimmové
Utržené ouško - Bratři Grimmové
Válka a mír - Bratři Grimmové
Vodní právo - Bratři Grimmové
Vodní víla a mlynářský tovaryš - Bratři Grimmové
Vodní žínky z Magdeburgu - Bratři Grimmové
Vodnické nohy - Bratři Grimmové
Zakletý král na zámku Schildheiss - Bratři Grimmové
Zapovězené chytání ryb - Anonym
Zaříkávání permoníků - Bratři Grimmové
Zasypané stříbrné doly - Bratři Grimmové
Zeitelmoos - Bratři Grimmové
Zkamenělí trpaslíci - Bratři Grimmové
Zmrtvělá řeka - Bratři Grimmové
Znamení budoucí zkázy - Anonym
Zvon z hory Wunnenstein - Anonym
Zvony z Debberode - Anonym
Žebraččina kletba - Anonym
Žitná babice - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons