Dílo Boží a dílo Satanovo

Bratři Grimmové

b ůh stvořil všechna zvířata a z nich si za hlídače zvolil vlky. Vlastně při tom tvoření na jedno zvíře zapomněl, na kozu. A ďábel, který se snažil Stvořitele ve všem napodobovat, tvořil a tvořil, až stvořil kozy, které měly dlouhé tenké ocasy. Taková paráda byla ale kozám ke vzteku, na pastvě zůstávaly obyčejně viset za ocasy v trní, a tak musel Satan chodit s nimi a s velkou námahou každou vysvobozovat. Jednoho dne se ale nad tou věčnou lopotou tak rozlítil, že každé koze ocas ukousnul, a tak mají od těch dob jen směšné pahýly.

t eď se už kozy mohly pást samy, ale dělaly při tom rozličnou neplechu. Jednou ohlodaly plodný strom, jindy poškodily ušlechtilou vinou révu nebo nemilosrdně oškubaly něžné kvítky sedmikrásek, až to našeho Pána zarmoutilo tak, že na milé kozy poštval vlky a ti je roztrhali.

k dyž se to Satan dozvěděl, spěchal k Pánu a řekl: „Ta tvoje stvoření ta moje roztrhala!“ Bůh mu odvětil: „Neboť jsi je stvořil jen ke škodě!“ Ale ďábel odporoval: „Já musel, neboť mi to připadlo! A protože podobného stvoření na světě není, musíš mi škodu uhradit!" „Dobrá, zaplatím ti,“ odvětil Pán: „ale ne dříve, než opadá listí z dubů, pak přijď a vyplatím ti peníze.“ Když opadalo listí z dubu, přišel Satan a dožadoval se svého odškodnění. Ale Bůh mu řekl: „U chrámu v Konstantinopoli stoji vysoký dub a na něm je ještě všechno listí.“ S řevem a kletbami Satan běžel hledat ten zlořečený dub, šest měsíců bloudil pustinou, než ho našel, a když se vrátil zpět, bylo na ostatních dubech nové listí. Tak pochopil, že svého odškodnění se nikdy nedomůže, a popadl ho tak zběsilý vztek, že všem zbylým kozám vypíchal oči a posadil jim do důlků ty svoje.

o d těch dob mají kozy ďáblovy oči a ukousnuté ocasy; a Satan si na sebe rád bere jejich podobu. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Des Herrn und Teufels Getier“ (KHM 148) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvanáct apoštolů - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons