Dvanáct apoštolů

Bratři Grimmové

b ylo to tři sta let před narozením Krista; tehdy žila jedna žena, která měla dvanáct synů, byla ale tak chudá a nuzná, že často nevěděla, jak děti uchovat při životě. Každý den prosila Pána, aby její syny zachoval a vyvolil k tomu, aby jednoho dne putovali světem se zaslíbeným Mesiášem.

j ednoho dne však byla její nouze k nepřežití, a tak hochy jednoho po druhém poslala do světa, aby si hledali živobytí sami.

n ejstaršímu bratrovi říkali Petr; putoval světem, až jednoho dne přišel do hlubokého černého lesa, kterému nebylo konce. Hledal cestu ven, ale nemohl žádnou najít; naopak bloudil stále hlouběji a hlouběji v lese. Hlad měl tak veliký, že už stěží stál na nohou. Nakonec byl tak vysílený, že zůstal ležet na jehličí a myslil, že nastala hodina jeho smrti.

t u se vedle něj objevil chlapec, celý zářil a usmíval se na něj mile jako andílek. Dítě tlesklo, a když Petr zvedl oči, zeptalo se: „Pročpak tu tak zarmouceně ležíš?“ „Ach“ odpověděl: „chodím světem sem a zase tam a hledám živobytí; ale moje největší přání potkat Vykupitele.“ Dítě pravilo: „Pojď se mnou a tvoje přání se jednou vyplní.“

v zalo nebohého Petra za ruku a vedlo ho mezi skalami k prostorné jeskyni. Když vstoupili dovnitř, viděl, jak to uvnitř září zlatem, stříbrem a křišťály; uprostřed stálo dvanáct kolébek. Tu andílek pravil: „Polož se do té první a trošku se prospi, já tě budu kolébat.“ Tak Petr učinil a andílek mu zpíval a kolébal ho tak dlouho, dokud neusnul. A když hoch spal, přišel jeho bratr, kterého strážný andílek taky přivedl, a stejně jako prvorozeného ukolébal do spánku. A tak přišli po řadě všichni bratři, až nakonec ve zlatých kolébkách spalo všech dvanáct.

b ratři spali celých tři sta let až do noci, ve které se narodil Ježíš. Tu se probudili, aby ho provázeli; svět je zná jako dvanáct apoštolů. [pozn1]

Oddělovač

Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die zwölf Apostel“ (KHM 202) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Martináková.   Zpět


Stáhni eBook    -   Mozná je k poslechu v MP3   -   Formátuj pro tisk    -   Pošli e-mailem
Oddělovač

Ostatní pohádky v této kategorii:

Bezruká dívka - Bratři Grimmové
Boží pokrm - Bratři Grimmové
Bratr Štístko - Bratři Grimmové
Chudák a boháč - Bratři Grimmové
Chudoba a pokora vedou do nebe - Bratři Grimmové
Cikán a tři ďáblové - Joseph Haltrich
Délka života - Bratři Grimmové
Dílo Boží a dílo Satanovo - Bratři Grimmové
Dítě Mariino - Bratři Grimmové
Dvě nevěsty - Bratři Grimmové
Džbánek slz - Ludwig Bechstein
Honza a Černá princezna - Ulrich Jahn
Hvezdné tolary - Bratři Grimmové
Hvozdík - Bratři Grimmové
Jak jeden doběhl až do pekla - Joseph Haltrich
Jak jeden ubohý pasáček sešel ze světa - Bratři Grimmové
Jak přišel sedláček do nebe - Bratři Grimmové
Jak se jeden vypínal až do nebes - Ludwig Bechstein
Jak se jedna chtěla vdávat - Bratři Grimmové
Jak věšeli Měsíc - Bratři Grimmové
Kdo jsi bez viny - Ulrich Jahn
Laciné dřevo - Joseph Haltrich
Lískový prut - Bratři Grimmové
Mistr Kopýtko - Bratři Grimmové
Mnich a ptáček - Ludwig Bechstein
Mužík omlazený ohněm - Bratři Grimmové
Nebeská svatba - Bratři Grimmové
O andílkovi v obilí - Otto Sutermeister
O Betelce zlaté a Bětce smolné - Otto Sutermeister
O bílé kůstce - Otto Sutermeister
O Boží milosti - Joseph Haltrich
O Božím upomínání - Joseph Haltrich
O chytrém Filipovi - Franz Georg Brustgi
O černém žabáku a ohnivé kolébce - Ulrich Jahn
O dobru, zlu a spravedlnosti - Otto Sutermeister
O nadání dětí Eviných osudy rozličnými - Bratři Grimmové
O prosťáčkovi - Otto Sutermeister
O říční panně - Otto Sutermeister
O staré matičce - Bratři Grimmové
O třech řečech - Bratři Grimmové
O věčném hladu - Bratři Grimmové
O zbožném vévodovi - Otto Sutermeister
O zmáčené košilce - Bratři Grimmové
O žebrotě žebrácké a pokoře pokorné - Johannes Jegerlehner
Odměna a trest - Joseph Haltrich
Pastýř a Smrt - Bratři Grimmové
Pekelná výpomoc - Joseph Haltrich
Pilný se raduje - Bratři Grimmové
Růže - Bratři Grimmové
Sklenička Matky Boží - Bratři Grimmové
Svatá panna Starosta - Bratři Grimmové
Svatý Josef v lese - Bratři Grimmové
Svéhlavé dítě - Bratři Grimmové
Tři rudovousové - Joseph Haltrich
Tři zelené ratolesti - Bratři Grimmové
Ukradená almužna - Bratři Grimmové
Vrabčák a jeho čtyři synové - Bratři Grimmové
Zasloužená odměna - Joseph Haltrich
Zlatovláska a Zlatovlásek - Joseph Haltrich
Zpívající kosti - Bratři Grimmové
Žitný klas - Bratři GrimmovéPoděkování: Robert Straka (plnění databáze) | Tomáš Macek (CSS)      
Kontakt: webmaster@pohadky.org      

pohadky.org, jejímž autorem je Jitka Martináková a Petr Macek, podléhá licenci:      
Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko .      
Licence Creative Commons