Hádanka

Bratři GrimmovéByly jednou tři krásné ženy, které nepřejícná čarodějná babice zaklela ve tři krásné květiny, aby rostly do skonání světa na louce. Jen jedné z nich dopřála čarodějnice tu milost, že mohla být jako žena každou noc v domě u svého muže.

Na konci jedné dlouhé noci, když se opět blížil bílý den a žena se musela podle odvěkého řádu vrátit ke svým společnicím na louku a přijmout svůj úděl květiny, prozradila svému muži, že dnešního dne v poledne by ji mohl vysvobodit a ona by mohla zůstat navždy s ním. Stačí, když přijde v tom čase na louku a utrhne ji.

A tak se také stalo.

A já se ptám, jak poznal muž svou ženu, když na louce rostly tři úplně stejné květiny?

Mělo by se za to, že ji poznal srdcem, jak už to v pohádkách bývá, ale lidská srdce jsou špatnými rádci.

Žena se vracela na louku až nad ránem, brodila se ranní rosou, a když se změnila v květinu, její okvětní lístky nezdobily kapky rosy. Takže ji muž poznal, ne srdcem, ale rozumem. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Ratselmärchen“ (KHM 160) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková