Měřice, prsten a pohár

Bratři GrimmovéVe vévodství lotrinském, v časech kdy patřilo Německu[pozn1], panoval mezi Nanzingem[pozn2] a Luenstadtem[pozn3] poslední hrabě von Orgewiler. Hrabě neměl žádné dědice po meči a na smrtelném loži rozdělil svoji zemi třem dcerám a zeťům. Ta nejstarší měla za muže Simona von Bessentein, prostřední dcera pána von Crony a ta nejmladší byla provdána za jednoho německého rýnského hraběte. Kromě panství rozdělil hrabě také svůj erb a každé dceři dal jeden dar. Nejstarší daroval měřici, prostřední pohár na víno a té nejmladší prstem a k tomu je starostlivě nabádal, aby ony i jejich potomci tyto dary pečlivě opatrovali, pak budou jejich domy vzkvétat na věčné časy.

Pověst, jak starý hrabě k těm věcem přišel, vyprávěl sám maršál von Bassenstein (Bassompierre), pravnuk Simonův: Hrabě byl sice ženatý, ale měl ještě jednu tajnou lásku s jednou přenádhernou ženou, která za ním chodila každý týden vždy v pondělí do letní besídky v zahradě. Dlouho zůstal tento vztah jeho ženě utajen, neboť když odcházel, vysvětlil jí, že jde na čekanou do lesa.

Ale za pár let pojala hraběnka podezření a chtěla poznat pravdu. Jednoho letního rána se vyplížila ven za hrabětem, až došla k besídce na zahradě. Tam spatřila svého muže, jak spí v náručí nádherné ženy. Protože oba tak sladce spali, nechtěla je hraběnka budit, sundala z hlavy závoj a rozprostřela jej spícím přes nohy.

Když se krásná kurtizána probudila a spatřila závoj, vykřikla a jala se naříkat: „Od této chvíle se, můj milovaný, již nikdy nespatříme, já musím sto mil daleko od tebe a více tu zůstat nemohu!“ S těmi slovy hraběte opustila, když mu před tím dala ony tři dary pro jeho tři dcery se slovy, že o ně mají pečovat a nikdy nedávat z ruky. Dům rodu Bassensteinů dlouhý čas bral úroky z úrody města Spinal[pozn4] a k měření obilí používali právě onu kouzelnou mocí nadanou měřici.[pozn5]
Poznámka 1 - Lotrinsko (Lorraine) je historické území, které se nyní nalézá v sv.Francii, jejíž pevnou. součástí je od roku 1945. Od středověku bylo sice pod politickým a kulturním vlivem Francie, ale bylo předmětem neustálého boje o mocenský vliv mezi Francií a Německem. V novodobé historii bylo Lotrinsko součástí Německa jako výsledek prusko-francouzské války v roce 1870, po prohře v první světové válce bylo vráceno Francii, aby se na krátký čas druhé světové války stalo opět součástí Velkoněmecké říše.
Poznámka 2 - Budete se divit, ale město Nanzig najdete dnes ve Francii. Chvíli jsem si s tím jménem lámala hlavu, ale řešení bylo prosté, jedná se o město Nancy, které najdete 160 km na západ od Strasbourgu.
Poznámka 3 - Město Luenstadt (Luneville) leží asi 30 km na východojihovýchod od města Nancy a dostanete se tam pohodlně dálnicí A33.
Poznámka 4 - Pojedete-li z Nancy silnici E23 na jih, dojedete po 73 km do francouzského města Spinal (Épinal).
Poznámka 5 - Pověst "Das Streichmass, der Ring und der Becher" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková