Mummelsee

Bratři GrimmovéVe Schwarzwaldu[pozn1], nedaleko města Baden-Baden[pozn2], leží na jedné vysoké hoře bezedné jezero. Prý když neupřímný člověk, zaváže do šátku hrášek, kamínky či něco jiného a nad vodu pověsí, změní se v upřímného člověka. A stejně, učiní-li toto člověk upřímný, změní se v neupřímného.

Když někdo hodí dolů jeden či více kamenů, zakalí se i ta nejjasnější obloha a rozpoutá se bouře, s krupobitím a divokým vichrem. Vodní mužíčkové prý také vynášejí vhozené kameny opět nahoru na břeh. Kdysi několik hospodářů páslo svůj dobytek na břehu jezera, tu prý z něj vystoupil hnědý býk a k zbývajícím dobytčatům se přidružil. Brzy přišel mužík, aby býka zpět zahnal, ale on nechtěl poslechnout, tak mužík býka zaříkal, dokud s ním byl nešel.

Jeden sedlák přešel v zimě přes zamrzlé jezero i se svými voly, kteří táhli pár kmenů, beze úhony, ale pes, který za ním běžel, se byl utopil, když se pod ním led prolomil.

Jeden chasník tam viděl, když kolem jezera procházel, sedět podivného mužíka, který měl klín plný peněz a hrál si s nimi, když jej chtěl požádat o oheň, tu se mužík do vody ponořil a po chvíli na něj zavolal, že kdyby byl raději požehnal[pozn3], mohl lehce přijít k velkému bohatství, ale takto musí on i jeho potomci dál žít v bídě.

Jednou pozdě večer přišel k jednomu sedlákovi na statek nějaký mužík s prosbou o nocleh. Sedlák, který měl o postele nouzi, mu nabídnul lavici ve světnici nebo stoh sena, ale on ho prosil, aby mohl spáti raději v sítinách. „Pro mne za mne,“ odvětil mu sedlák: „když ti to slouží, můžeš klidně spát v rybníce nebo v neckách.“ Po tomhle svolení se mužík hned zahrabal do rákosí a vody, jako kdyby to bylo seno a v něm se zahříval. Brzy ráno přišel , oblečení měl zcela suché, a když se ho překvapený sedlák ptal, jak se vyspal, tu mu odvětil, že velmi dobře, že tak dobře se již několik set let nevyspal. V té řeči, jak tak dále šla, mu vyjevil, že je vodník, který ztratil ženu a chce ji najít v Mummelském jezeře a nakonec sedláka poprosil, jestli by mu mohl cestu ukázat.

Cestou mu vodník vypravoval ještě mnoho podivuhodných věcí, jak dlouho již v různých jezerech hledá ženu a ještě nenašel, jak jsou ta či jiná jezera zařízena.

Když přišli k jezeru, jal se vodník na sedláka naléhat, aby se tu zdržel a modlil se za něj, dokud se on nevrátí nebo dokud mu nějaké znamení nepošle. Sedlák čekal u jezera přibližně dvě hodiny, když tu se hůl, kterou vodník u sebe měl, celá zkrvavělá uprostřed jezera vymrštila a několik stop do výše vyletěla, a to považoval sedlák za ono znamení, která bylo domluveno. Vévoda württemberský nechal kdysi postavit vor a na jezero vyjet, aby jeho hlubinu prozkoumal. Ale když měřič již devět sítí dolů spustil a stále dno nenalezl, tu začal ten vor proti přirozenosti dřeva klesat ke dnu, tak že oni museli úmyslu zanechat a myslet na svoji záchranu. Zbytky toho voru jsou ještě dnes na břehu vidět.[pozn4]
Poznámka 1 - Schwarzwald nebo černý les najdete ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, které leží na jihozápadě země při hranicích s Francií.
Poznámka 2 - Město Baden-Baden najdete tak, že se vydáte dálnici z Karlsruhe dálnicí A5 směrem na jih asi 30km. Z Baden-Badenu se pak vydáte tzv.Schwarzwald Hochstrasse na jih cca 30 km a najdete ono bájemi opředené Mummelské jezero.
Poznámka 3 - Zde si myslím, že vodník chasníkovi vytknul, že mu nedal řádné křesťanské pozdravení. Je to možná nepochopitelné, ale rozličná stvoření vodní, lesní i podzemní byla neobyčejně zbožná.
Poznámka 4 - Pověst "Mummelsee“ je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková