Můstek u Bělidla

AnonymKdyž jde člověk silnicí mezi Rötenbachem a Löffingenem[pozn1] musí přejít přes jeden můstek. V jeho blízkosti stojí dům, kterému říkají Bělidlo, protože se kdysi na lukách kolem bělilo prádlo. Od toho dostal jméno i onen můstek. Když někdo v čase až po klekání kráčí přes ten můstek, může zakusit zlého. Hrozivě obrovský černý pes prý vylézá z pod mostu, kolem pocestného skáče a na něj doráží, brání mi jíti dál, takže tento nemůže učinit ani krok. Už prý se jednou stalo, že jeden rötenbašský, který se do večera v Löffingenu zdržel, pak domů až k ránu přišel.[pozn2]
Poznámka 1 - Město Löffingen najdete ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko asi 25 km směrem na západ od Freiburgu.
Poznámka 2 - Lidová pověst "Das Bleichbrückle zwischen Löffingen und Rötenbach" je ze Švábska, historického území v SNR. Dnes je z velké části součástí spolkové země Bádensko-Württembersko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková