Obr Haymon

Bratři GrimmovéPřed dávnými časy žil obr, kterému říkali Haymon. Jednoho dne se v údolí řeky Inn [pozn1] usadil strašlivý drak a obyvatelům působil velké škody, a tak se tam Haymon vydal, draka našel a zabil. Vděční obyvatelé údolí se pak rádi podrobili obrově vládě.

Ještě větší věhlas a další věrné poddané si Haymon vydobyl tím, když přes širokou řeku Inn, od které pochází jméno města Innsbruck [pozn2], postavil pevný most. Tenkrát biskup z Churu [pozn3] Haymona pokřtil a on pak ke Slávě Boží postavil klášter Wilten[pozn4], kde pak žil až do konce svých dní. Pověst říká, že je ve Wiltenu také pohřben, neboť se tu nachází podivuhodný hrob, dlouhý čtrnáct stop a tři palce, a je na něm prý vytesána Haymonova postava v brnění.

V sakristii kostela je uložen dračí jazyk a jeden prastarý pohár, na kterém jsou zobrazeny pašije. Byl prý nalezen v zemi v době, kdy se kopaly základy kláštera; takže musel být vyroben brzy po Nanebevstoupení Krista.

U Haymonova hrobu visí tabule, která připomíná jeho slavné skutky. [pozn5]
Poznámka 1 - Řeka Inn (Římané ji kdysi pojmenovali Oenus) pramení u průsmyku Passo del Maloggia (1815 m n.m.) ve Švýcarských Alpách. Jihozápadně od jezera Lunghinsee ve vysokohorském údolí Engadine, které patří k nejvýše položeným obývaným údolím v Evropě, se ve výšce 2484 m n.m. sbíhá několik pramínků, aby o kousek dál vytvořily potůček, ze kterého se o pár kilometrů níž stává již řeka a ta na své 517 km dlouhé cestě Švýcarskem, Rakouskem a Bavorskem svoji pouť končí jako pravostranný přítok Dunaje v majestátném Pasově.
Poznámka 2 - Innsbruck, hlavní město spolkové země Tyrolsko, dostal své jméno od řeky Inn a německého výrazu pro most „brücke“, tedy páté největší město v Rakousku je vlastně „mostem přes řeku Inn“, který leží na hlavním tahu do Jižního Tyrolska.
Poznámka 3 - Město Chur je hlavní město švýcarského kantonu Graubünden a je jím už od roku 1820. Ve Švýcarsku byste starší město než je pyšný Chur nenašli, neboť podle archeologických vykopávek tu bylo prý osídlení již 3000 let př.n.l a do dnešních dní nebyla tato historie přerušena. Osada na pravém břehu úrodného Rýna, které byla v době stěhování národů nejsevernější výspou gótské říše, přežila vládu Franků, nájezdy kuruců i saracénů a ve 13. století to bylo město s na tu dobu nezvyklým počtem obyvatel, čítalo celých 1000 duší, a obehnáno městskými hradbami. Ostatně až do 18. století opatrní měšťané churští nepřipustili rozvoj městské zástavby za tyto hradby, asi se tak cítili bezpečněji při svých neustálých bojích o svá občanská práva. Věru byli to vzpurní měšťané a středověké dějiny města jsou přehledem neustálých potyček a dohadů s churským biskupem, který byl měšťanům velkým trnem v oku, neboť si dlouhý čas uzurpoval některá práva, jako např. právo razit mince, právo vybírat clo či právo lovecké. Spor o moc mezi nejstarší městskou demokracií (první městská „ústava“ je z roku 1413 a jsou v ní ustaveny funkce starosty, malé a velké městské rady) a církevní moci, zosobněné biskupem, vyvrcholil v roce 1523, kdy se město připojilo k reformaci. Ani rapidní úbytek katolíků ovšem biskupa nepohnul k tomu, aby Chur opustil, naopak sídlo biskupa v něm nadále zůstalo. Reformace přinesla do Churu také další novinku, v tomto století se místo do té doby používané rétorománštiny stala oficiálním jazykem němčina. Ve všeobecném rozkvětu město přibrzdila třicetiletá válka, ale ani ona nedokázala slávu a pýchu starobylého města zničit, a tak se tam dodnes můžete procházet staletími.
Poznámka 4 - Klášter Wilten stojí dodnes, dokonce byste v něm našli i sochu obra Haymona, která prý kdysi stávala na katafalku jeho domnělého hrobu, ale dnes návštěvníky vítá u vchodu a jako důkaz svých statečných činů stále drží v ruce dračí jazyk. Obec Wilten je dnes jedna z městských částí Innsbrucku, hlavním městě rakouské spolkové země Tyrolsko. Klášter sice pověstí založil v roce 880 Haymon, a to na místě, kde stávalo římské sídliště Veldidena a kde podle jedné písemné zprávy měl stát už v roce 565 loretánský kostelík. Ale historie za zakladatele kláštera považuje biskupa Reginberta z Brixenu, za jehož správy tu byly roku 1138 položeny základy románského kláštera, který ovšem během staletí několikrát změnil svou tvář, až dospěl do dnešní, po nedávných rekonstrukcích zářící barokní skvost.
Poznámka 5 - Lidová pověst "Riese Haym" (DS 140) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková