Obrové z Untersbergu

Bratři GrimmovéStaří muži z vesnice Feldkirchen [pozn1], která leží asi dvě hodiny cesty od Salzburgu [pozn1], v roce 1645 vyprávěli, že když byli ještě malými chlapci, vídávali vycházet z Wunderbergu [pozn3] obry.

Jejich kroky směřovaly od posvátné hory k farnímu kostelu v obci Grödig [pozn4], o který se pak opírávali, rozprávěli s muži i ženami a nabádali je ke křesťanskému způsobu života a k dobré výchově jejich dítek, jen tak prý před nimi ležící pohromy a neštěstí přežijí. Po tomto kázání se obrové opět vydávali do nitra kouzelné hory.

Občané Grödichu byli podle pověsti obry napomínáni často, měli se prý před zaslouženým trestem a neštěstím chránit skrze život v bázni Boží. [pozn5]
Poznámka 1 - Osada Feldkirchen je dnes součástí hornobavorské obce Ainring, ležící na hranici s Rakouskem, kterou tvoří řeka Saalach. Stojí tu kdysi proslulý poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl založen na přelomu 12. a 13. století a dnes patří k nejstarším mariánským chrámům v jižním Bavorsku.
Poznámka 2 - Salzburg čili Solnohrad je hlavní město stejnojmenné spolkové země ve středním Rakousku, ležící na řece Salzach v nadmořské výšce 425 m n.n. Dnes významné středisko hudby a architektury, povstalo z bývalé křesťanské misie založené roku 696 na troskách zapomenutého římského města a už roku 739 se stalo sídlem biskupa a v roce 774 zde byla založena první salcburská katedrála.
Poznámka 3 - Horský vápencový masiv Untersberg o rozloze asi 70 km2 a s nejvyšším vrcholem Berchtesgadener Hochthron (1973 m n.m.) najdete na jih od Salzburgu. Dvě třetiny masivu leží v Bavorsku a státní hranice s Rakouskem probíhá přes vrcholy Ochsenkopf (1780 m n.m.), Mitterberg (1840 m n.m.) a Salzburger Hochthron (1853 m n.m.). V lomech na severní straně horského masivu se těží proslavený vápenec, známý pod jménem unterbergský červený mramor. V masívu se nachází přes 400 krasových jeskyní, takže není těžké uvěřit tomu, že kdysi byly obydleny bájným lidem nebo, že tam dodnes dlí vojska císaře Barbarossy.
Poznámka 4 - Městys Grödig (446 m n.m) najdete 8 km na jih od Salzburgu na úpatí horského masivu Untersberg. Obyvatelé, kterých je dohromady něco přes 7 tisíc, svému městu říkají „Brána do Salzburgu“a jsou na ně právem pyšní. Po celé Evropě proslulý místní mramor se tu těžil již v římských dobách a pět místních pramenů dodává znamenitou pitnou vodu do Salzburgu už od 13.století.
Poznámka 5 - Lidová pověst "Riesen aus dem Untersberge" (DS 138) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková