Obří hra

Bratři GrimmovéNedaleko města Höxteru[pozn1], mezi Godelheimem[pozn2] a Amelunxenem[pozn3] leží pověstmi opředené hory Brunsberg a Wiltberg, na kterých vystavěli Sasové za bojů s Karlem Velikým mohutné hrady.

Podle vyprávění lidí z Godelheimu tam prý v dávných časech žili obři; byli tak obrovští, že ráno, když vstali, podávali si z oken navzájem ruce. Hráli jakousi míčovou hru, při které házeli koulemi a váleli s nimi sem a tam. Jednou jim koule spadla doprostřed údolí a způsobila velkou trhlinu v zemi, která je k viděné dodnes. Té proláklině místní říkají Koulovaná louka.

Obrové tomu kraji vládli, dokud se z východu nepřivalil divoký a válkychtivý národ a nezačaly kruté řeže. Jednoho dne nastala tak nelítostná bitva, že údolím tekla krev a voda se zbarvila do ruda. Všichni obrové byli pobiti, jejich hrady zbořeny; a nově příchozí národ převzal vládu v kraji po své libosti.

Podle jiného pověsti si posílali obři z Brunsbergu do Wiltbergu každý den psaní, které bylo uvázáno na obrovském klubku příze, tím si házeli sem a tam. Jednoho dne jim však to klubko upadlo do mokřiny v lese pod Braunbergem a od té doby je tu obrovský rybník, u kterého rostou běloskvoucí lilie. V tom rybníce se prý vždy v určenou hodinu na velikonoční pondělí zjevuje koupající se Bílá paní. [pozn4]
Poznámka 1 - Město Höxter ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko leží na horním toku řeky Wessery. Když byl roku 822 z popudu Ludvíka Pobožného založen klášter Corvey, byl Höxter je malá osada, která začala ovšem ihned vzkvétat, takže už roku 1250 obdržela městská práva a od roku 1295 patřila do spolku Hanzy. Malebné město se soubory hrázděných domů tzv. wesserské renesance zažilo ve své historii dvakrát krvavou lázeň. Poprvé to bylo v dobách třicetileté války, kdy bylo v roce 1634 vojáky Katolické ligy pobito 1500 měšťanů a samo město bylo zcela zbídačeno. Druhý takto hrůzný čin, který lidem zastavil srdce a zakalil oči, se odehrál 19. září 2005, kdy se v domě, stojícím hned vedle starobylé radnice, odpálil sebevrah s 900 l benzínu. Zahynuli tenkrát tři lidé a více jak stovka jich bylo raněno.
Poznámka 2 - Osada Godelheim leží na upatí 300 m vysoké hory Brunsberg a je součástí města Höxter. Brunsberg, na kterém se nacházejí zbytky středověkého hradu Brunsburg ze 12.století, je dnes díky své příznivé termice oblíben milovníky adrenalinových sportů.
Poznámka 3 - Město Amelunxen najdete pár kilometrů na jih od Höxteru.
Poznámka 4 - Lidová pověst "Hünenspiel" (DS 16) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková