Obří kameny

Bratři GrimmovéLidé tu a tam na svých polích nalézají obrovské kameny, na kterých často bývají i otisky rukou nebo nohou, a jak vypráví pověsti, jsou to stopy obrů, kteří se za starých časů těch kamenů dotýkali nebo si s nimi pohazovali.

Jeden takový kámen leží na cestě u Dobytčí věže v Lipsku [pozn1] a je na něm patrná stopa velké ruky se šesti prsty. Jiný obří balvan můžeme najít na silnici z Lipska do vsi Hohentiegel, na tom je vidět šrám, jako by byl osekán válečným mečem.

Za starých časů bylo město Salzwedel [pozn2] krutě obléháno strašlivým nepřítelem, který nemohl obranu města zdolat, neboť po hradbách se procházel zářící anděl a nepřátelské šípy chytal, a tak město ochraňoval. To nepřátelského vojevůdce rozhněvalo, přistoupil k jednomu obřímu kamenu, který ležel v jeho táboře, pozvednul svůj obouruční meč a zvolal: „Jestli toto město nepokořím, pak dej Bůh, ať můj meč tímto kamenem projede jako máslem.“ A když mečem zaťal do kamene, tento jím projel právě tak, jako by to nebyl balvan ale jen hrouda másla.

Ten kámen na onom místě mezi Salzwedelem a Tielsenem viděl ještě v roce 1649 Prätorius [pozn3], prý ho ohmatal a na vlastní oči viděl onu hlubokou prasklinu, která se táhla jeho středem. [pozn4]
Poznámka 1 - Lipsko najdete ve spolkové zemi Svobodný stát Sasko cca 110 km po dálnici A4 na západ od Drážďan. Možná se budete divit, ale jeho název je skutečně odvozen od lípy, neboť ho založili mírumilovní slovanští osadníci v roce 1015, aby tu prodávali vše, co sami nesnědli nebo neupotřebili. Trvalo celých 800 let než země, na které oni pěstovali obilí či zeleninu a pásli svoje stáda, nasákla krví při největší bitvě napoleonských válek, kterou lidé později nazvali Bitva národů a všem těm mrtvým postavili obrovský pomník. Lipové město dalo světu filozofa Leibnize, skladatele Bacha i Wagnera a Křišťálovou noc. Schiller tu napsal svoji dojemnou Ódu na radost, Heisenberg si tu vysnil svoji Nobelovu cenu a Goethe si na město uchoval vzpomínky více než živé. To všechno je Lipsko.
Poznámka 2 - Starobylé hanzovní město Salzwedel najdete ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko v severozápadní části historického území Staré marky. První písemné zmínky o osadě pocházejí z roku 1112 v souvislosti se stejnojmenným hradem, jehož název pochází od frekventované solné stezky. Už v roce 1233 získal Salzwedel městská práva a v letech 1263 – 1513 byl člen Hanzy.
Poznámka 3 - Matthäus Prätorius (okolo 1635 – 1704) – evangelický farář, později katolický kněz, historik a etnograf. Jméno Prätorius bylo ve středověkém Německu mezi vzdělanci tak rozšířené, že najít mezi nimi toho správného není vůbec jednoduché. Přesvědčí-li mne někdo, že to byl jiný Prätorius, nebudu se vůbec zlobit :-).
Poznámka 4 - Lidová pověst „Riesensteine“ (DS 135) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková