Paní von Hahn a vodník

Bratři GrimmovéUrozená paní ze šlechtického rodu von Hahn byla jedenkráte vodnickou komornou volána a prošena, aby s ní šla pod vodu jako porodní bába. Voda se před nimi rozevřela a vydaly se zvesela na cestu do hlubin, do podzemní říše. Tam nalezly ležet ženičku v porodních bolestech a paní von Hahn jí podala pomocnou ruku. Když byla vše šťastně zaopatřila, tak se chystala na cestu zpět, a když už chtěla domů spěchat, tu vešel dovnitř malý vodníček, který nesl nádobu plnou popela a řekl jí, že si má za svou námahu vzít tolik, kolik chce. Ale paní se zdráhala a nechtěla si vzít nic. Tu pravil vodník: „To ti Bůh radil, jinak bych tě musil zahubit.“ Pak šla paní s tou vodnickou komornou nazpět domů. Když tam došly, vytáhla komorná tři kousky zlata, obdarovala jimi urozenou paní a nabádala ji, aby tento poklad opatrovala a z rukou nikdy nevydávala, neboť by její dům přišel k bídě a zániku, ale jinak bude žít v nadbytku po všechny časy. Pak komorná odešla pryč.

Ony tři kousky zlata byly posléze rozděleny mezi tři syny, ještě dnes vzkvétají dvě větve z toho domu, které doposud ten poklad vlastní, ten třetí kousek byl nedávno jednou ženou ztracen, ona pak v Praze v bídě zemřela a tato rodová linie zanikla.[pozn1]
Poznámka 1 - Pověst " Die Frau von Hahn und der Nix" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková