Růžový keř u Hildesheimu

AnonymVypráví se, že před více jak tisíci lety jednou v zimě v okolí Hildesheimu [pozn1] lovil císař a král Ludvík Pobožný. Při lovu ale ztratil kříž, který byl naplněn svatými ostatky a byl mu nadevše drahý. Vyslal proto po okolí své sluhy, aby tu drahocennost hledali, a složil slib, že na tom místě, kde posvěcený kříž naleznou, nechá vystavět kapli.

Sluhové sledovali stopu lovců ve sněhu a záhy uviděli v dálce uprostřed lesa zelenou mýtinku, na které se kvetl keřík divoké růže. Když přišli, z té nevídanosti celí udivení, blíže, tu uviděli, že na růžovém keříku visí ztracený císařův kříž. Vzali ho a zpravili císaře o tom, kde ho našli.

Císař Ludvík okamžitě poručil na tom místě postavit kapli a oltář umístit přesně na místo, kde roste onen růžový keř.

A tak se také stalo. Do dnešních dnů se v oltářním výklenku toho Božího stánku zelená a kvete tisíciletý růžový keř, o který se neustále stará jeden, jen k tomu ustanovený mnich. [pozn2]
Poznámka 1 - Prastaré město Hildesheim najdete na jihu spolkové země Dolní Sasko. Z nepatrné osady, u které v roce 800 založil císař Karel Veliký klášter pod patronací Svatých Petra a Pavla, je dnes aglomerace se 100.000 obyvateli. Za návštěvu jistě stojí katedrála Nanebevzetí Panny Marie z roku 872, přestavěná v roce 1000 jako trojlodní románská bazilika. Tisíciletá růže, která přežila všechny katastrofy, a je znamením města dodnes.
Poznámka 2 - Lidová pověst "Der Rosenstrauch zu Hildesheim" pochází ze souboru anonymních pověstí ze spolkové země Dolní Sasko. Přeložila a pro vaše potěšení po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková