Stopy v kameni

Bratři GrimmovéStaří lidé vyprávějí, že u Geismarského lesa[pozn1], na jehož místě před třicetiletou válkou stálo městečko, leží hora, které říkají Hora mrtvých, a u které se kdysi odehrála velká bitva.

Zeměvládce byl poražen, a když se svým vojskem táhnul z bojiště Geismarským lesem, posadil se na nějaký kámen a přemýšlel, co by měl učinit. Tu k němu přišel jeden z jeho velitelů a radil mu, aby bitvu poznova započal a na nepřítele se směle obořil, pokud teď zvítězí, dá se vše zachránit. Ale vojevůdce odvětil: „Ne, nemohu zvítězit zrovna tak, jako tento kámen, na kterém sedím, nezměkne!“

S těmito slovy vládce vstal a celá jeho noha a také ruka, kterou se při vstávání o kámen opíral, zůstaly do kamene otisknuty. Když vojevůdce ten zázrak spatřil, dal ihned zatroubit k útoku a obořil se na nepřítele s novou nadějí v srdci a opravdu zvítězil.

Ještě dnes tam ten kámen leží a člověk si může ty stopy prohlédnout. [pozn2]
Poznámka 1 - Obec Geismar byste našli ve spolkové zemi Durynsko na samé hranici s Hesenskem. Skutečnost, že by to mohlo být místo, o kterém vypráví tato pověst, dokládají staré kroniky. Neboť městečko Geismar bylo v roce 1641 opravdu vypáleno švédskými vojky, zůstaly prý ušetřeny jen čtyři domy. Další ranou byl mor v roce 1682, a tak se nemůžeme divit, že první škola tu byla založena teprve na konci 17. století a až do roku 1867 to byla jednotřídka. Na dalším úpadku obce se podepsalo poválečné rozdělení Německa, takže dnes tu žije něco málo přes tisíc lidí a turisté, kteří sem zavítají, zívají nudou.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Spuren im Stein“ (DS 136) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami doplnila Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková