Strom duchů

AnonymV Altdorfu u Ettenheimu stál před mnohými lety velký statek, ve kterém nechtěl nikdo žít, protože tam strašilo. Ten statek koupil jeden mladý hospodář, který byl cizinec a o tom duchovi pranic nevěděl. Když tam přišel a zjistil, že poskytnul přístřeší nezvanému hostu, snažil se všemi možnými prostředky, aby toho vzteklého duha chytil, ale marně. Nakonec se rozhodnul a vydal se na pouť do Říma k papeži, aby mu o svém soužení vyprávěl. Svatý otec mu dal hůl a řekl: „Jdi domů a o tuto hůl se opírej. Doma ji zapíchni u svého domu do země!“ A hospodář tak učinil, jak mu bylo poručeno. Za krátký čas z té hole vyrostl mohutný strom a od té chvíle byl v domě klid.

Po nějakém čase ten statek zase prodali a nový majitel strom pokácel. A duch začal obyvatele statku opět soužit. Ale z pařezu toho stromu opět vyrazil výhonek a ten do svého kmene ducha spoutal.[pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pověst "Der Geisterbaum von Altdorf" je ze Švábska, historického území v SNR. Dnes je z velké části součástí spolkové země Bádensko-Württembersko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková