Střelecká slavnost

AnonymMalá víska Hornberg[pozn1] ve Schwarzwaldu chtěla jednou uspořádat velkou střeleckou slavnost, udělali tedy mohutné přípravy a sezvali na ten svátek snad celý svět. Hornbergští měli opravdu opatřeno všechno, co je k takové slavnosti potřeba. Ale na něco přeci jen úplně zapomněli, na střelný prach.

Od toho času se říká, když někde s velkou pompou a pokřikem dávají na vědomost nějaké podnikání, které pak vyzní naprázdno, že to bylo jako střelecká slavnost v Hornbergu.[pozn2]
Poznámka 1 - Uběhlo pár set let a z malé vísky Hornberg se stalo městečko a svými střeleckými slavnostmi je proslulé. Najdete ho ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko asi 30 km na severovýchod od Freiburgu.
Poznámka 2 - Lidová pověst "Das Hornberger Schiessen" je Švábska, historického území v SNR. Dnes je z velké části součástí spolkové země Bádensko-Württembersko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková