Svatý Mikuláš a zloděj

Bratři GrimmovéV Greifswaldu v Pomořansku[pozn1] visí v kapli Svaté Gertrudy obraz Svatého Mikuláše, o kterém se vypráví následující pověst:

Jedné noci se do kaple vloupal zloděj, aby vykradl truhličku s milodary, a zavolal na světce: „Svatý Mikuláši, ty peníze jsou tvoje nebo moje? Pojď, vsadíme se o ně! Dáme si závod, kdo bude u pokladničky první, tak ten peníze vyhraje.“ I jal se běžet, ale obraz běžel také a předhonil zloděje o tři délky. Ale tento pravil: „Můj svatý Mikuláši, ty jsi sice poctivě zvítězil, ale ty peníze nepotřebuješ, jsi ze dřeva. Vezmu si je já a dobře si je užiji.“

Brzy nato se stalo, že ten lupič zemřel a byl pohřben. Tu přišel z pekla ďábel a zlodějovo tělo z hrobu vyzvednul, nejprve s ním mrštil směrem k vykradené pokladničce v kostele a pak je zavěsil na lopatku větrného mlýna před městem, kde ho nechal pohupovat ve větru sem a tam. Tento mlýn tu stál ještě roku 1653 a mezi ostatními okolo stojícími přirozeně se otáčejícími mlýny, se točil se vždy v protisměru.

Podle jiných vyprávění to byl tenkrát správce, který chtěl vzít ofěru a říká se, že se vsadil s obrazem Panny Marie.

Kde se tenkrát ďábel dotknul kopyty země, tam sežehnul trávu a zůstaly v ní hluboké stopy a více se už nezazelenala. A ty stopy byly patrny, dokud kostel, který byl vyhlášeným poutním místem, i s hřbitovem nezbořili a kamení nepoužili na stavbu opevnění. [pozn2]
Poznámka 1 - Skvostné hanzovní město Greiswald, jehož úpadek přinesla krutá třicetiletá válka, najdete ve spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko. Leží v ústí řeky Ryck do Baltického moře mezi půvabnými a turisticky atraktivními ostrovy Rujána a Usedom. Kolébkou budoucího města byl, jak to bylo v těchto dávných dobách zvykem, klášter, založený na úrodné půdě někdy ve 12.století. Ve druhé čtvrtině 13.století byla osada obydlena pracovníky saliny a stala se křižovatkou dvou významných obchodních cest. V roce 1264 dostala povolení, aby mohla vybudovat opevnění v roce 1278 se nově vzniklé město stává členem Hanzy. Od roku 1361 město pořádá pravidelné hanzovní dny, na kterých se čile obchodovali, pilo, jedlo a veselilo. Ale již ve 14. a 15. století nesloužil Greifswald jako přístav, protože byl zanesený pískem a pomalu upadal na mezi hanzovními městy na významu. Co nezmohla přírody, to dokonal člověk, neboť třicetiletá válka přinesla zmar a bídu a epidemii moru, při které byla celá jedna polovina měšťanským domů zdecimována.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Der heilige Niklas und der Dieb“ (DS 134) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková