Šibeniční potok

AnonymV Geislingenu[pozn1] byl jedenkráte ke smrti odsouzený veden k šibenici. Když průvod přišel na popravčí místo, prosil ubohý hříšník soudce, aby směl ještě jednou promluvit k lidu. Tu prosbu mu splnili.

Tu odsouzenec naposledy ubezpečil lid o své nevině, na znamení kteréž vytryskne z této skály pramen ihned, jakmile jeho nevinná duše vstoupí do nebe. Sotva kat vykonal rozsudek, tu zabublal ve skále pod šibenicí potůček. Lid byl otřesen tím kouzelným znamením neviny odsouzeného a soudce zvolal: „Pane, nesuď mne, jak já jsem soudil!“

Ještě dnes pospíchá průzračná bystřinka z Galgenbergu u Geislingenu dolů do údolí, říkají jí Šibeniční potok.[pozn2]
Poznámka 1 - Městečko Geislingen najdete ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko asi 25 km na jihovýchod od Stuttgartu.
Poznámka 2 - Lidová pověst "Das Galgenbrünnele von Geisslingen" je ze Švábska historického území v SNR. Dnes je z velké části součástí spolkové země Bádensko-Württembersko. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková