Těžké dítě

Bratři GrimmovéBylo to 8.června Léta Páně 1696, když dva šlechtici na cestě do města Churu [pozn1] ve Švýcarsku uviděli, jak na jednom keři u silnice leží batole, zabalené do plátna. Jeden z nich se slitoval, poručil svému sluhovi, aby vystoupil a dítě přinesl. Měl v úmyslu ho vzít s sebou do další vsi, kde by mu zajistil opatrování.

Sluha vystoupil z kočáru, dítě popadl a chtěl ho zvednout, ale zjistil, že je to nad jeho síly. Pánové se tomu velmi podivili a poručili jinému sluhovi, aby sesedl a pomohl mu. Ale ani dva muži se čtyřma rukama nebyli dost silní na to, aby dítětem alespoň pohnuli. Potom co to nějakou chvíli zkoušeli, hýbali s ním sem a tam a tahali ho, dítě pravilo: „Nechte mne být! Na světě není člověka, který by mě dokázal zvednout. Chtěl jsem vám říci, že tento rok bude znamenitý a úrodný, ale málokterý z vás se toho dožije“ Sotva dítě domluvilo, zmizelo.

Tuto událost šlechtici stvrdili i se svými sluhy ve výpovědi před městskou radou v Churu. [pozn2]
Poznámka 1 - Město Chur je hlavní město švýcarského kantonu Graubünden a je jím už od roku 1820. Ve Švýcarsku byste starší město než je pyšný Chur nenašli, neboť podle archeologických vykopávek tu bylo prý osídlení již 3000 let př.n.l a do dnešních dní nebyla tato historie přerušena. Osada na pravém břehu úrodného Rýna, které byla v době stěhování národů nejsevernější výspou gótské říše, přežila vládu Franků, nájezdy kuruců i saracénů a ve 13.století to bylo město s na tu dobu nezvyklým počtem obyvatel, čítalo celých 1000 duší, a obehnáno městskými hradbami. Ostatně až do 18.století opatrní měšťané churští nepřipustili rozvoj městské zástavby za tyto hradby, asi se tak cítili bezpečněji při svých neustálých bojích o svá občanská práva. Věru byli to vzpurní měšťané a středověké dějiny města jsou přehledem neustálých potyček a dohadů s churským biskupem, který byl měšťanům velkým trnem v oku, neboť si dlouhý čas uzurpoval některá práva, jako např. právo razit mince, právo vybírat clo či právo lovecké. Spor o moc mezi nejstarší městskou demokracií (první městská „ústava“ je z roku 1413 a jsou v ní ustaveny funkce starosty, malé a velké městské rady) a církevní moci, zosobněné biskupem, vyvrcholil v roce 1523, kdy se město připojilo k reformaci. Ani rapidní úbytek katolíků ovšem biskupa nepohnul k tomu, aby Chur opustil, naopak sídlo biskupa v něm nadále zůstalo. Reformace přinesla do Churu také další novinku, v tomto století se místo do té doby používané rétorománštiny stala oficiálním jazykem němčina. Ve všeobecném rozkvětu město přibrzdila třicetiletá válka, ale ani ona nedokázala slávu a pýchu starobylého města zničit, a tak se tam dodnes můžete procházet staletími.
Poznámka 2 - Lidová pověst „Das schwere Kind“ (DS 14) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková