Tichý lid na horském zámku Plesse

Bratři GrimmovéNa skalním zámku Plesse[pozn1] v Hessensku jsou ve skalách rozličné prameny, rozsedliny, prolákliny a jeskyně, ve kterých podle pověstí žijí a hospodaří trpaslíci, kterým mnozí tichý lid říkají. Jsou mlčenliví a laskaví, rádi poslouží lidem, kteří se jim zalíbí. Stane.li se jim křivda, tu ze svého hněvu lidi vyloučí a mstí se na dobytku, který pak souží.

Vlastně nemá tenhle podzemní rod s lidmi žádné spolky a skrytě se stará o své podzemní živobytí, kde mají komnaty a komory plné zlata a drahých kamenů. Pokud mají občas co k činění na zemi, to se zjevují ne za denního světla, nýbrž přicházejí za noční tmy.

Teto horský lid je z masa a kostí jako jiní lidé, mají děti a umírají, ale mají dar, že se dokáží neviditelnými učinit a skrze skály a zdi umějí procházet jakoby to byl vzduch. Občas se zjevují lidem, vedou je do puklin ve skalách a tam je, když se jim zalíbí, obdarují drahocennými věcmi.

Hlavní vchod k trpaslíkům je v hluboké studni. Tam opodál stojí hostinec a říká se mu U bublavé vody.[pozn2]
Poznámka 1 - Plessenburg najdete ve spolkové zemi Hessensko, vydáte-li se dálnicí A7 z Kasselu do Hannoveru. Tak cca 4 km severně od města Göttingen najdete městečko Bovenden, nad kterým se tyčí ve výšce 370 m n.m. romantický a básníky opěvovaný Plessenburg. Hrad je poprvé zmiňován ve starých zápisech v roce 1015. V době třicetileté války (1648 -1648 ) sloužil jako útočiště hessenských lankrabat (šlechtický knížecí titul užívaný v Hessensku a Duryňsku) a byl obléhán a posléze dobyt vojsky vojevůdce Johanna Tserclaes Tillyho.
Poznámka 2 - Pověst "Dass stille Volk zu Plesse" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková