Vodní víla a mlynářský tovaryš

Bratři GrimmovéDva mlynářští tovaryši šli přes jednu řeku, a když se jeden z nich z nenadání podíval přes vodu, tu tam uviděl sedět vílu, jak si češe vlasy. Popadl svoji pušku a zalícil, aby ji zastřelil, ale víla skočila do řeky, zakývala na něj prstem a zmizela.

Vše se událo tak nepozorovaně, že ten druhý tovaryš nic nebyl zpozoroval, dokud mu to jeho společník nevyprávěl.

A pak se přihodilo, že onen společník se třetího dne, když se byli v řece koupali, utopil.[pozn1]
Poznámka 1 - Pověst "Die Wassernixe und der Mühlknappe" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková