Zakletý král na zámku Schildheiss

Bratři GrimmovéStarý zámek Schildheiss (Štítov), který leží v liduprázdné horské krajině německých Čech, měl být znovu obnoven do své původní krásy. Když mistr a zedníci trosky zámku od základů prozkoumávali, našli pod zemí tak rozsáhlé chodby, sklep a hrobky, že by to stěží čekali.

V jedné hrobce seděl na trůnu třpytícím se drahými kameny vznešený král, na jeho pravé straně stála nepohnutě líbezná dívka a ve svém náručí odpočívající královu hlavu držela.

Když se byli ti lidé snad z všetečnosti a kořistnických choutek více přiblížili, tu se dívka změnila v hada, který oheň plival tak mocně, že museli všichni ustoupit. Oznámili tu událost svému pánovi, který ihned před jimi označenou hrobku spěchal a tu dívku smutně vzdychat slyšel. Tak se svým psem do jeskyně vstoupil, a když se byl oheň a kouř zjevil a rytíř musel poodstoupit, tu pes utekl a někam se ztratil.

Když oheň pohasnul a rytíř se znova přiblížil, tu spatřil, že dívka jeho nezraněného psa drží v náručí. Na stěně nad ní se objevil nápis, který rytíři zkázou hrozil. Ale jeho pošetilá odvaha ho dohnala k tomu, aby se toto dobrodružství odvážil, a tak byl rytíř nakonec plameny pohlcen.[pozn1]
Poznámka 1 - Pověst "Der verzauberte König zu Schildheiss“ je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková