Zasypané stříbrné doly

Bratři GrimmovéNejbohatší stříbrné doly v Harzu[pozn1] byly již před mnohými roky těžené doly Velký Ján a Zlatý oltář (snad u Andreasbergu[pozn2]?), o kterých vypráví následující pověst:

Před dávnými časy, když se v obou jamách ještě těžilo, byl tam ustanoven jeden důlní[pozn3], který měl jednou, když byl velký výnos, pár kusů bohatých na rudu uložit na stranu, a když se byla těžba rudy hůře dařila a výnos byl malý, těmi ukrytými kusy chybějící rudu nahradil a výnos byl opět stejný. I když to byl v dobrém úmyslu činil, byl druhými, kteří to zpozorovali, jako zločinec zažalován a poté k smrti odsouzen.

Když klečel na popravišti a měla mu býti seťata hlava, tu je opět přísahajíc, ujišťoval o své nevině a nakonec pravil: „Na důkaz toho, že jsem nevinný, se moje krev změní v mléko a těžba na těch dolech zanikne toho dne, kdy se v hraběcí rodině, které ty doly patří, narodí syn, který bude mít skleněné oči a na nohou srnčí kopýtka; jestli to dítě bude žít, i těžba bude pokračovat, však zemře-li, budou jámy navždy zasypány!“ Když katův meč zasvištěl vzduchem a štajgrova hlava odpadla, tu vyrazily do výše z trupu místo krve dva prameny sněhobílého mléka.

Ty dvě jámy byly pak zmařeny, neboť nedlouho poté se opravdu narodil hrabě se skleněnýma očima a kopýtky, ale zemřel ihned po narození; a ony stříbrné doly nebyly již nikdy těženy, nýbrž se toho samého dne samy zasypaly.[pozn4]
Poznámka 1 - Pohoří Harz , které je dnes národním parkem, najdete ve spolkové zemi Dolní Sasko na jihovýchod Hannoveru.
Poznámka 2 - Andreasberg je půvabné hornické městečko v Harzu. Najdete ho, když se vydáte z Hannoveru dálnicí A1 na jihovýchod do cca 65km vzdáleného Herzbergu a odtud je Andreasberg jen 19 km na východ.
Poznámka 3 - Důlní dozorce čili štajgr byl úředník, který dohlížel na práci v dole. Jako příslušník vyššího stavu horního lidu měl tedy výsadu být popraven mečem.
Poznámka 4 - Pověst "Die verschütteten Silbergruben" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková