Žitná babice

Bratři GrimmovéV Marce brandenburské[pozn1] se mezi venkovským lidem vypráví pověst o žitné babici, která se ukrývá na žitném poli, proto se děti bojí chodit dovnitř. Ve Staré marce[pozn2] umlčují děti slovy: „Buď tiše[pozn3], nebo si pro tebe přijde žitná babice s dlouhými černými pařáty a odvleče tě pryč!“ V Brunšvicku[pozn4] a Hlinoborsku[pozn5] jí říkají Žitnice[pozn6]. Když děti trhají na poli chrpy, vědí, že žitná babice krade děti, a tak se neodvažují příliš daleko do pole. V roce 1662 Vyprávěla jedna žena ze Saalfeldu[pozn7] Prätoriovi: Jeden vesnický zeman povolal k robotě i jednu šestinedělku, aby o žních snopy vázala. Žena si vzala s sebou novorozeně na pole a položila jej na zem a pracovala.

Za nějakou chvíli uviděl zeman, který zrovna přišel, žitnou babici s dítětem, jak to své za to selské vyměnila. To podvržené dítě se dalo do pláče a selka k němu pospíchala, aby ho utišila, ale zeman ji zadržel a poručil ji vrátit se zpět, že prý ji řekne, až nastane ten správný čas.

Ta žena však myslila, že jí to dovolit nechce, neboť má raději pilněji pracovat a velmi se kvůli tomu rmoutila. A to podvržené dítě srdceryvně křičelo více a více… Tu přišla opět žitná babice, svoje dítě si vzala a to ukradené tam vrátila zpět. Když to byl zeman uviděl, zavolal tu selku a poručil jí jít domů.

Od toho času se měl velmi na pozoru, aby šestinedělky k robotě na poli nutil.
Poznámka 1 - Brandenburská či Braniborská marka je součástí dnešní spolkové země Braniborsko na severu Německa. Braniborsko, které leží na hranicích s Polskem, bylo od roku 1157 říšským knížectvím s kurfiřtským hlasem, v roce 1701 se stalo součásti pruského království. Kdysi sídelní město knížectví Brandenburg leží cca 50 km na západ od Berlína.
Poznámka 2 - Stará marka či Altmark či Marchia vetus je historické uzemí na severu spolkové země Sasko-Anhaltsko.
Poznámka 3 - V originálním znění je hrubší výraz „drž hubu!“ , ale kdo by dneska tak hrubě hovořil s dítětem, že?
Poznámka 4 - Brunšvicko či Braunschweig najdete ve spolkové zemi Dolní Sasko. Město Braunschweig leží asi 50 km na východ od Hannoveru, vydáte-li se o dálnici A2. Brunšvicko je součástí historického území Brunšvicko-Hliniborsko, které vytvořili za svých držav roku 1235 Welfové.
Poznámka 5 - Hliniborsko či Lüneburg je součástí je součástí historického území Brunšvicko-Hliniborsko a najdete jej ve spolkové zemi Dolní Sasko. Město Lüneburg najdete asi 50 km na jihovýchod od Hamburku.
Poznámka 6 - V originále je to Kornwyf...Pověst "Die Roggenmuhme" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.
Poznámka 7 - Město Saalfeld najdete ve spolkové zemi Duryňsko. Vydáte se dálnicí č.4 směrem na Erfurt až přijedete na místo, kde se kříží s dálnicí č.9 a odbočíte na směr do Norimberka. Pojedete asi 18 km a pak sjedete na silnici č.281 směrem na Neustadt, odtud je to do Saalfeldu už jen 40 km na západojihozápad.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková