Sklenička Matky Boží

Bratři GrimmovéJe to už víc jak tisíc let, tenkrát jel cestou forman a měl vůz těžce naloženým vínem. V jednu chvíli vůz uvíznul tak, že ho ani za pomoci všech sil, co měl, nedokázal vyprostit. A právě tou cestou, na které nešťastný forman vyhlížel nějakou pomoc, přicházela Matka Boží a poprosila: „Dobrý muži, jsem unavená a žíznivá. Buď tak laskavý a dej mi sklenici vína; já ti pak s tím vozem pomohu.“

Paní, rád bych ti dal vína, “ odvětil forman: „ale nemám žádnou sklenici, kam bych ti je nalil.“ Tu Matka Boží utrhla bílý kvítek s červenými žilkami, kterému říkají svlačec polní a jehož kalich je podoben sklenici, a podala ho formanovi. On jej naplnil vínem a Matka Boží je vypila, a v tom okamžiku byl vůz volný a forman mohl pokračovat v cestě.

A od té doby lidé tomu něžnému kvítku říkají „sklenička Matky boží“. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Muttergottesgläschen“ (KHM 207) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková