Jak lišák vyrobil vlkovi nový ocas

Joseph HaltrichLišák sice utekl, ale dříve než se stačil ukrýt ve svém doupěti, byl vlk tu, zakousl se mu do krku a vrčel: „Stát, nevěrníku, svůj život jsi právě ztratil! Ale dřív než tě odpravím, obstaráš mi nový ocas [pozn1] nebo tě před smrtí vystavím tisícerému způsobu mučení! Jen se podívej, jak jsem potupen!“ „Kmotře,“ odvětil lišák: „jste nespravedlivý, neříkal jsem vám snad, abyste nechytal příliš mnoho ryb? Ale jsem už uvyklý, že se od vás vždy dočkám nevděku, vy jste schopen porušit i svatou přísahu! Ale s vaší ztrátou si vím rady, udělám vám nový ocas, takový druhý na světě nenajdete, budete na něj pyšný, sedmkrát tak dlouhý a ještě huňatější.“ To vlk slyšel rád a byl jako vždy, když někdo zahrál na jeho ješitnou strunu, hned naladěn milostivěji: „No, opatřete ho rychle, kmotře!“

Tak lišák běžel do vesnice a vplížil se na půdu jednoho statku, kde už byl častokrát, vzal tam svazek česaného konopí a přinesl to na místo, kde čekal vlk, aby z konopí upletl dlouhý a tlustý ocas, se kterým zaběhnul k vesnickému ševci, kde ukradl trochu lepu, tím pak ocas vlkovi upevnil a nakonec, aby se hezky lesknul, mu ho tím lepem celý potřel.

Když byl lišák hotov, nemohl by se na celém světě nikdo pochlubit tím, že by měl delší ocas než kmotr vlk, který na něj byl rázem pyšný a na výprask a hněv úplně zapomněl. Ale brzy se zase vzpamatoval: „Kmotře, když mi ihned něco neobstaráte k jídlu, tak vás zakousnu!“ „Jen klid, kmotře, vyčkejte do setmění a najíte se jako nikdy v životě! Starý Ondřej z Kouta zítra žení syna, bere si dceru Týny z Hatí; dnes večer je vázání svatebních kytiček, takže až se budou v domě společně veselit, my můžete volně sejít do sklepa, kde bude chleba, masa, vína a medoviny, co hrdlo ráčí. Já znám stezičku k tomu papáníčku!“ [pozn2]
Poznámka 1 - Jak a kde přišel vlk o svůj krásný huňatý ocas, se dozvíte v povídačce „Jak lišák učil vlka chytat ryby“.
Poznámka 2 - Lidová pohádka "Der Fuchs macht dem Wolf einen Zagel aus Hanf und Pech“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková