Jak lišáka přelstily husy

Joseph HaltrichZa nějaký čas, když sežral všechny slepice [pozn1], lišák opět upadnul do velkého hladu, když tu po dlouhém hledání natrefil na jedné louce na husí hejno. „Nu, to je mi zase jednou úlovek!“ řekl si a dříve než mohly husy uletět, byl u nich. „A mám vás! Vy jste zpustošily moje pozemky! Odsuzuji vás všechny k smrti!“

Ubohé husy se roztřásly a jaly se naříkat, že musejí ztratit své mladé životy, ale nebylo žádné pomoci. Tu se jedna vzchopila a pravila: „Milý pane lišáku, my neprosíme o naše životy, jen nám prokažte poslední milost a přísahejte, že se nás nedotknete dřív, než se po řadě všechny naposledy pomodlíme, potom si s námi dělejte, co chcete.“ Taková prosba se zdála lišákovi nepatrná, proto pravil velkodušně: „Slibuji a přísahám, že vám nebudu bránit v modlení!“

Tak se jala modlit první husa: „Gagagaga gagagaga gagagaga gagagagaga...“ A ta druhá nečekala na konec modlitby a spustila také: „Gaagaga gagagaga gagagaga gagaga…“ Ale ještě bylo těch hus devadesát osm.

Lišákovi však došla trpělivost. „Než vy se všechny pomodlíte, to ja tu desetkrát umřu hlady!“ zařval. Ale protože složil svatou přísahu [pozn2] a netroufal si ji porušit, s nadávkami a bohapustým klením utíkal pryč. [pozn3]
Poznámka 1 - Kde lišák přišel snadno ke slepicím, to se dozvíte v poučné povídačce „Jak lišák přelstil kohouta“.
Poznámka 2 - V těch dobách byly ještě přísahy svaté a málokterý tvor by se dané slovo opovážil porušit. Co se stávalo křivopřísežníkům, to si můžete přečíst v lidové pověsti „Falešná přísaha“.
Poznámka 3 - Lidová pohádka "Der Fuchs wird von den Gänsen überlistet“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková