Jak se lišák osvobodil

Joseph HaltrichLišák neměl na stromě žádného klidu [pozn1]. „Takovou potupu nemůžeš nechat nepotrestanou! Aby tak přišli další, a tak hloupě se vyptávali! [pozn2] Když se ti podaří uvolnit, ještě se můžeš zachránit!“ Lišák totiž věděl o jednom zázračném prameni; kdo se v něm vykoupal, tomu se zase dostalo toho, co mu na těle chybělo. Ale všechny myšlenky, touhy a chtění byly marné, se stromu se uvolnit nedokázal.

I tu máš, čerte, kropenku! Pojednou se zvedl vítr tak silný, že strom, na kterém lišák visel, se zřítil a smyčka se uvolnila. V tom okamžiku lišák vyskočil a jako o závod běžel k čarovnému prameni. Za malou chvíli si už vykračoval lesem a měl nový kožich, pravda byl trošku tenčí, ta červeň jim prosvítala. Od toho dne běhá lišák [pozn3] po světě a pánbů ochraňuj zajíce, který mu přijde do cesty! [pozn4]
Poznámka 1 - Jak se lstivý lišák ocitnul na stromě a proč tam visel, to se dozvíte v povídačce „Jak lišák přišel o kožich“.
Poznámka 2 - Kdo a na co se visícího lišáka tak hloupě vyptával, to se dozvíte v povídačce „Jak se lišákovi vysmíval zajíc“.
Poznámka 3 - Tak to je úplně poslední povídačka z cyklu pohádek o zvířatech, který napsal pan Haltrich. Nu, nebude vám ten lstivý lišák také chybět?
Poznámka 4 - Lidová pohádka "Der Fuchs wird durch einen Sturmwind vom Baume los“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková