Jak skřítkové křtiny slavili

Bratři GrimmovéByla jednou jedna chudobná děvečka, která byla pilná a velmi čistotná, celý den zametala a smetí pak shrabovala na velkou hromadu před dveřmi. Jednoho rána, když se opět hotovila k práci, našla dopis, ale protože neuměla číst, postavila koště do rohu a zanesla ten dopis panstvu. A bylo to pozvání od skřítků, kteří dívku žádali, aby šla jejich novorozenému dítěti za kmotru. Děvečka nevěděla, co má dělat, no nakonec po dlouhém domlouvání, že skřítkům se nemá odmítat, souhlasila.

Tu se objevili tři skřítkové a odvedli ji do jeskyně v horách, kde žili. Zařízení jeskyně bylo miniaturní, ale velmi půvabné a roztomilé. Šestinedělka ležela na posteli z ebenového dřeva s perlovými knoflíky, přikrývky byly vyšívané zlatem, kolébka byla ze slonoviny a koupací vana ze zlata.

Když bylo dítě pokřtěno, chtěla jít děvečka domů, ale skřítkové ji úpěnlivě prosili, ať na slavnosti zůstane celé tři dny. Tak zůstala a měla se královsky, neboť ji dělali pomyšlení. Když se vydala na zpáteční cestu, skřítkové jí naplnili tašku zlatem a vyvedli ji ven z hory.

Děvečka přišla domů a jak byla uvyklá, vzala koště, které stálo v rohu, a začala pracovat. Tu přišli cizí lidé a ptali se jí, co že tam dělá. A pak pochopila, že ne tři dny, ale celých sedm let byla u skřítků a její původní panstvo zatím zemřelo. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Wichtelmänner“ (KHM 39) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém rozumu dovyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková