Jak sobě vybrati nevěstu

Bratři GrimmovéByl jednou jeden mladý hospodář a tomu přišla chuť na ženitbu. V jednom domě měli tři dcery; jedna byla krásnější než druhá a ta třetí si s tou první nezadala. Takže to bylo těžké vybírání, lámal si hlavu, jak uměl a mohl, ale nedokázal se rozhodnout, které z nich má dát přednost. Když mu ze samého přemýšlení přestalo chutnat, zašel za svojí matičkou a ptal se jí na radu. „Inu synku, víš ty co? Pozvi je všechny tři a polož před každou bochníček sýra. Pak dávej pozor, co budou dělat a podle toho vybírej!“

Co řekla, to udělal. Dívenky přišly a sedly ke stolu, aby pojedly. Ta první zhltla sýr i s kůrkou jako hladová kočka myš. Ta druhá si kůrku sice odřízla, ale protože měla naspěch, krájelo nahrubo a na slupce zbylo pěkný kus sýra, když ji pak odhodila pryč. To ta třetí si dala záležet, sýr pečlivě oloupala a pak pomalu jedla.

Hospodář to potom vyprávěl matce a ona mu řekla: „Jak se má k jídlu, tak se bude mít k dílu. Tu třetí si vezmi za ženu.“

Syn matičku poslechnul a dobře udělal. Se svou ženou potom žil šťastně a spokojeně. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Brautschau“ (KHM 155) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém rozumu dovyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková