Jehňátko a rybička

Bratři GrimmovéByli jednou bratříček a sestřička, kteří se měli ze srdce rádi. Ale jejich vlastní matka zemřela, a tak měli macechu, která byla zlá a tajně jim činila různá příkoří. Jednoho dne si ti dva hráli s ostatními dětmi na louce před domem, kde byl také rybník, který sahal na jedné straně až k samotnému zámku. Děti pobíhaly kolem, hrály si na honěnou a rozpočítávaly se; na koho to slovo padlo, ten musel utíkat a ty ostatní utíkaly za ním a chytaly ho. Matku, která to veselé pobíhání sledovala oknem, to zlobilo, a protože rozuměla čarodějnickému řemeslu, tak obě děti zaklela, bratříčka v rybičku a sestřičku v jehňátko. Od té chvíle plavala v rybníce smutná rybka, která žalem nejedla, a po louce pobíhalo jehňátko, které se nedotklo ani stébélka.

A běžel čas, jak bývá jeho zvykem, neúprosně a bez ustání.

Jednoho dne přišli na zámek cizí hosté a macecha si pomyslila: „Teď mám dobrou příležitost!“ a zavolala si kuchaře, kterému poručila: „Jdi, přiveď z louky to jehně a zabij ho, ať máme co předložit hostům!“ Tak kuchař šel a přivedl jehně do kuchyně; svázal mu nohy a vytáhnul nůž, aby ho podříznul. Ale nůž nebyl dost ostrý, tak ho nejdříve brousil na kameni, když tu uviděl, jak výlevkou připlavala rybka a vyčítavě na něj hledí. Byl to bratříček, neboť viděl, jak kuchař sestřičku odvádí z louky. Tu jehňátko na rybku zavolalo: „Ach bratříčku, ve vodě hluboké, převelice mě bolí srdce mé, kuchař brousí ostrý nůž, aby ukončil mé trápení už.“ A rybička odvětila: „Ach má sestřičko, tam nahoře, převelice mě bolí srdce mé, tady v té vodě hluboké.“ Když kuchař slyšel, že jehňátko umí mluvit a k tomu mluví tak, že by se i kámen ustrnul, velmi se polekal; vždyť to nemůže být žádné obyčejné jehně, bude to někdo, koho zaklela zlá zámecká paní! Pravil:„Neboj, nezabiji tě!“ Vzal jiné jehně a to pro hosty připravil. Mluvící jehňátko dovedl k jedné hodné selce a vše jí vypověděl, co slyšel a viděl.

Ta selka byla bývalá chůva sestřičky, ihned se dovtípila, co se stalo, vzala jehňátko i rybku a šla s nimi k jedné moudré vědmě. Ta pronesla nad zvířátky nějaké čarodějné zaklínání a děti opět nabyly své lidské podoby. Potom je obě zavedla do malé chaloupky v hlubokém lese, kde od toho času žily šťastně a spokojeně. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka "Das Lämmchen und Fischchen" (KHM 141) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková