Kmotra Liška se opět vdává

Bratři GrimmovéKdyž starý lišák umřel, přišel se o kmotru lišku ucházet vlk. Zaklepal na dveře a otevřela mu děvečka, která u kmotry sloužila. Vlk ji pozdravil a pravil: „Dobrý den přeji, panno kočko, copak jsi právě dělala?“ Odvětila: „Chléb do mléka jsem drobila, abych pána uctila.“ „Děkuji, děkuji, ale přišel jsem se ptát, jak se daří tvojí paní.“ „Sedí v komoře, užívá si hoře, neboť její drahý muž na boží pravdě loví už.“ „Tedy podej zprávu paní, že přišel vlk k namlouvání.“

S takovou novinou běžela děvečka po schodech jako vítr a všechno kmotře vyřídila, že přišel nápadník ten a ten a žádá o její ruku. Kmotra liška se smutně zeptala: „A má ten ženich červené kalhoty a špičatý čumáček?“ „Kdepak, nemá.“ odvětila panna kočka po pravdě. „Tak toho nechci.“ řekla kmotra a bylo to!

Odmítla postupně vlka i psa, jelena i zajíce, dokonce medvěda se lvem poslala pryč, protože všem něco chybělo, a panna kočka musela všem říct, že z námluv nic nebude. Konečně přišel mladý lišák, a když se kmotra liška zeptala: „A má ten ženich červené kalhoty a špičatý čumáček?“ musela kočka odvětit: „Ano, má!“ „Toho si vezmu a žádného jiného!“ řekla kmotra liška a poručila děvečce přichystat svatbu.

Kočka zametla světnici, nebožtíka vyhodila oknem, nachytala věrtel tlustých myší, které pak všechny sama snědla a mě žádnou nedala. Ale svatba to byla veselá; všichni zpívali a tancovali; inu, jestli neumřeli, zpívají a tancují dodnes. [pozn1
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die Hochzeit der Frau Füchsin“ (KHM 38) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaši radost přeložila, po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková