Lišák a medvěd

Joseph HaltrichLišák a medvěd měli jednou žízeň. Tu lišák pravil: „Vím o jednom sklepě dobrého vína, jestli chceš, můžeme tam po setmění zajít a soudek si přinést.“ Medvědu to přišlo vhod; když nastal večer, vydali se tam. Tenkráte měli medvědi ale ještě dlouhé ocasy, daleko delší než lišáci, a proč by taky neměli, když byli větší a silnější.

Když tam přišli, lišák řekl: „Kmotře, vy jste tak silný, spusťte ocas sklepním okénkem dolů, já ho za špičku pevně přitluču k sudu a vy ho pak tím okýnkem vytáhnete ven.“ Tak se stalo a lišák, když byl s přibíjením hotov, zavolal: „Kmotře medvěde, počkejte, až vylezu ven, pomohu vám s tím sudem!“ A vyskočil ven. „Nu, nyní do toho, kmotře!“ Medvěd táhnul, co mu síly stačily, ale sklepní okénko bylo příliš malé a sud jím neprošel. Za nějakou chvíli to ovšem zapraštělo a zeď puknula. Ten strašlivý lomoz probudil hospodáře, který vykouknul ven a svolal svoje lidi, aby popadli, co kde bylo, holemi i palicemi a vyrazili na medvěda s lišákem.

Ale kde těch bylo už konec! Upalovali přes pole, lišák vpředu a medvěd za ním se sudem na ocase. Když medvěd ale skočil přes hluboký příkop, těžký sud spadl dolů a vzal s sebou i řádný kus ocasu. Ale medvěd byl rád, že unikl pronásledovatelům do blízkého lesa, i když od té chvíle měl místo ocasu jen pahýl. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Fuchs und der Bär“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková