Lišák a vlk u obecní studny

Joseph HaltrichVlk měl břicho nacpané rybami [pozn1] a dostal šílenou žízeň, však se nadarmo neříká, že ryby musí plavat. „Kmotře!“ uhodil na lišáka: „opatřete mi ihned něco k pití, jinak musím pustit žilou vám!“ „Žádné strachy, kmotře, nechte těch krvelačných úmyslů, vždyť já si vždy vím rady!“Na konci vsi byla hluboká obecní studna, a právě k té lišák vlka zavedl. „Nu, kmotře, sestupte dolů a tam se můžete napít do sytosti!“ Ale vlk si vzpomněl na historii s uhlíři [pozn2] a měl zlou předtuchu. Lišák pokračoval: „Abyste viděl, že to s vámi myslím dobře, ukážu vám, jak to musíte udělat.“ A vlka jeho obavy přešly.

U studny byly dvě vědra, lišák si do jednoho sednul a spouštěl se dolů, odkud pak na vlka zavolal: „Kmotře, sedněte si do toho druhého vědra!“ Vlk to udělal, a když klesal dolů, jel mu lišák v druhém vědru naproti. „Kmotře,“ zeptal se vlk: „proč na mne nečekáte dole?“ „Slušnost si žádá, abych vám šel v ústrety!“ řekl lišák a brumlal si pod vousy: „Jeden stoupá, druhý klesá!“ Když byl lišák nahoře, vyskočil z vědra a uslyšel žbluňk! Vlk spadl do vody. „Kmotře, nepijte přes míru, mohlo by vám to uškodit!“ volal na něj a utíkal do vesnice. Tam na něho natrefili psi a sedláci a hnali se za ním, spokojený lišák obrátil a utíkal zpět ke studni.

Když tam všichni dorazili, sedláci uslyšeli ze studny vlčí vytí, nechali tedy lišáka běžet a rychle vytahovali provaz, na kterém viselo vědro i s vlkem. Potom mu nandali cepy a vidlemi nepočítaných ran a vodu z kožichu mu vyklepali opravdu přepečlivě. Jen s velkým úsilím odtamtud uniknul a dovlekl se do lesa. Cestou se zapřísahal: „Dvakrát jsem byl ve studni, potřetí mne tam už nikdo nedostane!“ [pozn3]
Poznámka 1 - Kde se vlk tak nacpal rybami, si můžete přečíst v povídačce „Jak lišák obral sedláka o ryby“.
Poznámka 2 - Chcete-li vědět, čeho se vlk bál, přečtěte si povedenou povídačku o tom „Jak lišák přemlouval vlka přes studnu skákati“.
Poznámka 3 - Lidová pohádka "Der Fuchs und Der Wolf im Dorfbrunnen“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková