Dvě divoženky

Bratři GrimmovéTuto pověst prý slyšel Prätorius od jednoho studenta, kterému ji vyprávěla jeho matka, a měla se udát v Dessau [pozn1] poté, co jedna žena porodila dítě, uložila ho k sobě a upadla do hlubokého spánku (bylo to ještě před jeho křtem).

O půlnoci přišly dvě divé ženy, v kamnech rozdělaly oheň, nanosily vodu do kotle, ve kterém pak vykoupaly a umyly dítě, které přinesly s sebou. Umyté dítě zanesly do světnice a vyměnily je za to právě narozené a spící dítě. Pak se s ním odebraly zpět do hor, ale cestou se o dítě prý dostaly do sporu, jedna ho druhé přehazovala, házely si s ním jako s míčem, až z toho začalo to divé dítě v kolébce křičet a děvečka v domě se probudila.

Když se na ženino dítě podívala, záměnu ihned poznala, a tak vyběhla před dům, aby hledala divé ženy s ukradeným dítětem, a když je dohnala, vrhla se na ně pěstmi a nedala jim pokoje, dokud dítě nedostala zpět. Pak s ním spěchala k domovu, kde toho podvržence položila přede dveře, odkud si ho divoženky vzaly zpět. [pozn2]
Poznámka 1 - Město Dessau najdete ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko, když se vydáte z Lipska asi 70 km po dálnici A9 na sever.
Poznámka 2 - Lidová pověst "Die zwei unterirdischen Weiber" (DS 91) je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů „Deutsche Sagen“ (1816-1818). Pro vaše potěšení z němčiny přeložila a po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková