Stará žebračka

Bratři GrimmovéByla jednou jedna stará žena a ta chodila žebrotou. Vždy, když od slitovných lidí něco dostala, pravila: „Pán Bůh zaplať.“

Jednoho dne vešla žebračka do dveří jednoho domu a našla tam mladíka, který se ohříval u ohně u krbu. Přátelsky se na žebračku, která stále ve dveřích a třásla se zimou, podíval a pravil: „Jen pojďte dovnitř, matičko, a ohřejte se!“

Žebračka vstoupila, ale došla příliš blízko k ohni, takže jí začaly hořet cáry, které měla na sobě, aniž to zpozorovala. Mladík to viděl a přemýšlel, čím to má uhasit.

Jak by jeden uhasil oheň bez vody?

Jedinou vodu, kterou ten hoch měl, byla ta v jeho těle, a tak ji vyplakal. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Die alte Bettelfrau“ (KHM 150) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková