Boží pokrm

Bratři GrimmovéTo byly jednou dvě sestry, ta jedna neměla děti, ale byla bohatá, ta druhá měla dětí pět, byla vdova a k tomu tak chudá, že nikdy neměla dosti chleba, aby sebe i děti nasytila.

A tak se jednoho dne vydala ke své sestře a řekla: „Moje děti a já trpíme velkým hladem, ty jsi bohatá, dej mi kousek chleba.“ Ale ta přebohatá sestra byla žena necitelná a řekla: „Sama nemám v domě ani kůrku!“ a zlými slovy vyhnala chudou vdovu pryč. Za chvíli přišel domů muž té bohaté sestry a chtěl si uříznout kousek chleba. Ale sotva do bochníku poprvé zakrojil, začala z něj téci krev. Když to jeho žena viděla, velmi se vyděsila a vyprávěla mu, co se stalo.

Když to muž slyšel, nemeškal a pospíchal, aby ženině sestře pomohl. Našel vdovu, jak sedí ve světnici, horoucně se modlí a v náruči drží dvě nejmladší děti. Ty tři starší děti byly už mrtvé. Nabídl jí jídlo, ale ona mu odvětila: „Pozemských pokrmů si už nežádáme. Vidíš, ty tři již sytí náš milý Pán a snad brzy vyslyší i naše prosby.“

Sotva to ubohá žena dořekla, ty poslední dvě děti vydechly a jí samotné puklo srdce a sesunula se mrtvá k zemi. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Gottes Speise“ (KHM 205) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny pro vaše potěšení přeložila a pro vaši radost převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková