Bukač a dudek

Bratři GrimmovéJednou se ptali staré pasačky, kde nejraději pase své stádo a ona pravila, že nejraději drží své stádo tam, kde není tráva ani příliš bujná a ani příliš bídná. Její pán se té odpovědi podivil. A ona mu odvětila, že si vzala ponaučení od dávných pastýřů - bukače a dudka.

Ten příběh se odehrál v dávných časech. Tenkrát pásl bukač své stádo na pastvě šťavnaté a bujné, luční květy tam rostly v celých trsech a omamně voněly a krávy z toho byly pak bujné a divoké. Dudek ale zavedl své stádo na vyprahlou horu, kde vítr celý den honil jen písek a par suchých stébel trávy, z toho byly jeho krávy celé zesláblé a neduživé. A když přišel večer a bylo třeba hnát stáda domů, bukačovy bujné krávy neposlouchaly, proháněly se po louce a utíkaly svému pastýři do všech stran. Ani dudkova snaha nepřinesla ovoce. Jeho krávy byly tak slabé, že se nemohly zvednout ze země a zůstaly ležet v písku.

Tak to končívá, když lidé neznají míru.“ dokončila své vyprávění stará pastýřka: „Slyšíte ten podivný tlukot na louce? To tlukou dudek a bukač, kteří dodnes svolávají svá stáda.“[pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Rohrdommel und Wiedekopf“ (KHM 173) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů Kinder-und Hausmärchen (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková