Vlk a dva kozlové

Joseph HaltrichDlouhý čas ležel vlk v mrákotách [pozn1], ale jeho sny nebyly pokojné, nýbrž pěkně divoké sny, a když konečně přišel k sobě, probudil se i jeho přeukrutný hlad, a tak mu nezbylo, než se kolem sebe rozhlédnout, tu spatřil dole v údolí dva svářící se kozly, jak zrovna vyrazili proti sobě. „Vida!“ pravil si zvesela: „Tu máš zrovínka dvojitou porci. Jsou slepí vztekem a vzájemnou nenávistí, lehce je dostaneš!“ Vlk se vydal rovnou cestou k nim, ale kozlové ho zpozorovali, ještě dříve než k nim dorazil, a tak si řekli: „Zanechme nyní svého sporu a koukejme, jak se před ním zachránit, ten má za lubem jistě něco zlého!“

Když k nim vlk dorazil, zařval: „Ha! Jak jste mohli tak podupat obecní pastvinu!!?“ „Ale milý vlku,“ řekli kozlové: „jak můžete něco takového říci? Jen se dobře podívejte, tohle přece není obecní pastvina, tohle je dědictví po našem otci a my si to chceme rozdělit. Vy vypadáte jako moudrý hospodář, jistě rozumíte dělení majetků lépe než my, pomozte nám tedy naši při rozsoudit.“ Vlk nyní nemohl říci: „Já o dělení majetku nevím zhola nic!“, neboť to mu jeho pýcha nedovolovala, a tak řekl: „No dobrá, ať je po vašem, já vás rozsoudím!“ „Milý vlku,“ řekli kozlové: „postavte se tady do středu pozemku a my půjdeme každý na jeden konec. Ten, kdo k vám dříve doběhne, se stane jeho právoplatným majitelem.“ „Dobrá!“ řekl vlk.

Tak oba kozlové proti sobě vyrazili ze dvou protilehlých stran jako blesk a svoje rohy vrazili vlkovi do boků tak hluboko, že mu do prázdného žaludku svítil měsíc. Bezvládný vlk klesl k zemi a kozlové čiperně utíkali domů, aniž by počkali, až se ten zuřivec probere [pozn2].
Poznámka 1 - Proč vlk tak dlouho ležel v mrákotách, to se dozvíte v rozpustilé povídačce „Vlk a klisna“.
Poznámka 2 - Lidová pohádka "Der Wolf und die beiden Böcke“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 - 17.05.1886). Z němčiny přeložila a pro vaši potěchu po svém převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková