Vlk králem a lišák ministrem

Joseph HaltrichJednoho dne zemřel král lesních zvířat, a tak si poddaní řekli: „Nejlepší bude, když králem uděláme vlka, bude muset věčně sedět na trůně a vládnout a my budeme mít od jeho ostrých zubů klid.“ Tak se taky stalo a zvolili králem vlka, kterého taková pocta velmi těšila a aby se mu dostávalo chytrých rad, udělal svým ministrem lišáka. Ale běda těm ubožákům, kteří se dostali před nový královský soudní dvůr, žádný z nich se živý nevrátil. Co nezabil král rovnou sám, to zahynulo skrze lest jeho ministra. Poslechněte si, jak to bylo například se zajícem.

Jednoho dne šel zajíc úvozem a uviděl tam ležet zmiji, na kterou se shora skutálel kámen a zavalil ji. Zmije zajíce prosila, aby ten kámen zvednul. Zajíc, který byl od přírody soucitné povahy, se dlouho nerozmýšlel a kámen odvalil pryč. Jakmile byla zmije volná, hned se na zajíce hrnula, že ho spolkne. „To jsou ty tvoje díky?“ zvolal zajíc. „Tak to dneska chodí, příteli.“ odvětila mu zmije: „Nevděk vládne světem!“ „Tak to se někoho zeptáme, ať nám řekne, kdo je v právu!“ řekl zajíc. Zmije proti tomu nic nenamítala a zajíci spadnul kámen ze srdce.

Tak šli a potkali dva krkavce; těm vypověděli svoji záležitost. „Zajíc musí zemřít!“ řekli krkavci: „Nevděk vládne světem!“ „Cože, takoví lupiči mne mají soudit?“ zvolal zajíc: „Tomuhle soudu se nepodřídím, jdeme ke králi!“ To se zmiji také neprotivilo, neboť král na přednesenou žádost reagoval rozhněvaně: „Ten zajíc nemá pravdu v žádném případě, neboť je slabší! Zda má ovšem pravdu zmije, to ať vyzkoumá můj ministr!“

Tak ti dva předstoupili před lišáka a vyprávěli mu svůj příběh. Lišák pokýval zamyšleně hlavou a řekl:„Tak složitý případ jsem ještě neřešil.“ A museli s ním jít k tomu kameni, kde zmiji řekl: „Lehni si na místo, kde jsi ležela, a ty zajíci přival zpět ten kámen.“ Když se tak stalo, vynesl lišák svůj rozsudek: „A tak to zůstane! A tebe, zajíci, odsoudil můj král, spravedlivé odměně neujdeš!“ A než se zajíc nadál, měl ho lišák v tlamě a bylo po něm.

Zda je vlk ještě králem a lišák jeho ministrem? Inu, to ten, co mi tuhle pohádku vyprávěl, už nevěděl. Prý, kdo nevěří, ať tam běží! [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka „Der Wolf als König, der Fuchs sein Minister“ je ze sbírky pohádek „Sächsische Volksmärchen aus Siebenbürgen“ (1856) německého filologa a folkloristy Josepha Haltricha (22.07.1822 -17.05.1886). Přeložila a pro vaši potěchu převyprávěla Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková