Hambálek

Bratři GrimmovéByl jednou jeden čaroděj a ten stál na návsi, obklopen velkým houfem lidí, kterým předváděl svoje zázraky. Nejdříve k jejich obrovskému údivu přicupital kohout, který zvedl těžký trám a nesl ho lehce, jako by to bylo jen pírko. Mezi diváky byla ale jedna dívka, která nedávno našla čtyřlístek, který ji zostřil nejen zrak, takže ji nikdo nemohl jen tak balamutit. Dobře viděla, že kohout se tu producíruje jen se stéblem slámy. Neudržela se a zvolala: „Lidičky, copak nevidíte, že je to jen stéblo slámy a žádný trám, co ten kohout nese?“ V tu ránu kouzlo zmizelo a vesničané viděli, že kohout opravdu nese jen stéblo a čaroděje hnali s nadávkami a hanbou pryč. Ten se rozhněval a na dívku zavolal: „Já se ještě pomstím!“

Za nějaký čas dívka slavila svatbu. Kráčela celá vyšnořená se svatebním průvodem přes pole ke kostelu. Tu pojednou přišli k nějaké bystřině, kde nebyl žádný most a žádný brod, kudy by přešli na druhou stranu. Nevěsta neváhala, nadzvedla si sukně a vkročila do vody, aby říčku přebrodila. Jak tak stála ve vodě, tu nějaký muž výsměšně zavolal a byl to kouzelník: „Ej, máš ty ale věru oči, že vidíš vodu!“

Tu se dívka pozorněji podívala a otevřela oči úžasem. Stála se zvednutou sukní uprostřed pole rozkvetlého lnu. To viděli i svatebčané a hnali tu necudu necudnou s posměchem pryč. [pozn1]
Poznámka 1 - Lidová pohádka "Der Hahnenbalken" (KHM 149) je z rozsáhlé sbírky pohádek bratří Grimmů „Kinder-und Hausmärchen“ (1812-15, 1822, 1857). Z němčiny přeložila, pro vaši potěchu po svém převyprávěla a poznámkami opatřila Jitka Vlk Martináková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková