Trpaslíci na stromě

Bratři GrimmovéV létě zejména v čase senoseče scházíval z Flühenu do údolí hojný zástup trpaslíků. Ti družní pidimužíkové byli buď hotovi lidem ku pomoci nebo jen tak přihlíželi, jak tito pracují. Trpaslíci spokojeně sedávali rozsazeni na dlouhé a tlusté větvi jednoho javoru, ukryti v jeho stinném listí.

Jednou ale přišli nějací zlomyslní lidé a v noci tu větev nařízli, aby jen naoko u kmene držela. Když pak ráno ta důvěřivá stvoření přišla, aby se tam posadila, tu se pojednou větev pod nimi rozlomila ve dví a ubozí trpaslíkové popadali na zem a lidé se jim smáli.

Tu se trpaslíci rozhněvali a volali:

Člověče, nebes se dotýká tvůj čin! Více nepožehná divý lid rukám tvým!“

A jak trpaslíci pravili, tak učinili. Vícekrát je v tomto kraji nikdo nespatřil.[pozn1]
Poznámka 1 - Pověst "Die Zwerge auf dem Baum" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková