Trpasličí nohy

Bratři GrimmovéPřed dávnými časy žili lidé v údolích a všude okolo v roklinách, propastech a ve skalách trpaslíci, kteří k lidem byli dobří a přátelští a po nocích jim pomáhali s těžkými pracemi. Když pak brzy ráno lidé s vozy a sekerami přitáhli do lesa, velmi se podivovali, když zjistili, že je vše uděláno a z křoví kolem se ozýval jen hlasitý smích trpaslíků.

Často se sedláci hněvali, když uviděli na svých polích sklizeno ještě ne zcela zralé obilí, ale brzy nato se zvedla taková bouře a krupobití, že pochopili, že by té zkáze neušel možná ani klásek, a tu prozíravým trpaslíkům vroucně děkovali.

Nakonec se ale lidé svým rouháním o přízeň a náklonnost trpaslíků lehkomyslně připravili a trpaslíci zmizeli a od toho času je už nikdo nikdy neviděl. Stalo se to takto:

Jeden hospodář měl v hoře výbornou třešeň. Když ovoce v létě dozrávalo, stalo se, že tři noci po sobě byl strom byl očesán a všechno ovoce bylo uloženo v lískách a odneseno na místo, kam hospodář obvykle třešně ukládal. Lidé ve vsi říkali: „To neudělal nikdo jiný než ti počestní trpaslíci, přicházejí v noci ve svých dlouhých kabátkách, které jim zakrývají nohy, přicupitají tišší jako ptáčkové a člověku pilně pomáhají s prací. Už mnohokrát jim člověk trpělivě naslouchal, ale nikdy je nevyrušoval, nýbrž je nechal přijít a pak zase jít.“ Skrze tuto řeč byl hospodář celý zvědavý a rád by věděl, proč si trpaslíci tak pečlivě chrání nohy a zda vůbec vypadají jako lidské nohy.

Bylo léto příštího roku a přišel čas, kdy trpaslíci tajně česali třešně a nosili je do spíže. Tu vzal hospodář pytel popela a rozsypal ho dokola kolem stromu. Druhého dne za rozbřesku pospíchal na místo, strom byl opět řádně očesán a on viděl v popelu otisknuty stopy husích nožek. Tak bylo tajemství trpaslíků prozrazeno a ten hospodář se tomu velmi smál, ba dokonce se trpaslíkům vysmíval.

A tito rozbili a zpustošili svoje domy a utekli hlouběji do hor, na lidský rod zanevřeli a svoji pomoc jim více odepřeli. A ten hospodář, který je zradil a zhanobil, se stal neduživým a slabomyslným a takovým byl až do konce svých dnů.[pozn1]
Poznámka 1 - Pověst "Die Füsse der Zwerge" je z rozsáhlé sbírky pověstí bratří Grimmů. Překlad Jitka Janečková.www.pohadky.org - server plný pohádek pro malé i velké.
Licence Creative Commons 3.0 - Uvedte autora(BY)-Nevyuzivejte dilo komercne(NC)-Zachovejte licenci(SA)

Webmaster: Petr Macek (webmaster@pohadky.org)
Texty: Jitka Martináková